PL EN


2017 | 8 | 132-140
Article title

Logistyka miejska na przykładzie Łódzkiego Roweru Publicznego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współcześnie komponowany obraz logistyki miejskiej jest osadzony na podstawach logistycznych, zawiera elementy technologiczne, techniczne, społeczne, informatyczne, jednocześnie godząc te elementy z wymaganiami środowiska naturalnego. W dużej aglomeracji miejskiej, gdzie funkcjonuje kilka podsystemów transportu, ważna jest integracja, dzięki której te podsystemy mogą się uzupełniać. Celem tej pracy jest przedstawienie projektu Łódzkiego Roweru Publicznego, który od niedawna skupia uwagę pasażerów oraz organizatorów transportu. Na wstępie pracy zostaną przestawione podstawy teoretyczne logistyki miejskiej, następnie charakterystyka komunikacji miejskiej oraz zaprezentowany zostanie projekt Łódzkiego Roweru Publicznego.
EN
In our times the arranged image of the urban logistics is planted on logistic bases, it contains elements of technological, technical, social information, simultaneously reconciling these elements with requirements of the natural environment. In the large urban agglomeration, where the few subsystems of the transport are functioning, thanks to which these subsystems can complement each other is important. Presenting the plan of the Public Bicycle in Łódź is a purpose of this work, which, is only recently gathering the attention of passengers and organisers of the transport. To begin with of work moved theoretical bases of the urban logistics will stay, next characteristics of the public transport and a plan of a Public Bicycle I Łódź will be presented.
Year
Issue
8
Pages
132-140
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74d3a3fd-5b4a-4505-9643-dac3c98c0b4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.