PL EN


2018 | 3 (19) | 53-64
Article title

Konwergencja na regionalnych rynkach mieszkaniowych w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena zakresu oraz dynamiki procesów konwergencji na regionalnych rynkach mieszkaniowych w Polsce. Weryfikacji poddano występowanie konwergencji zarówno realnej, jak i nominalnej. W ramach konwergencji realnej przedmiotem analizy była ilościowa i jakościowa struktura zasobów mieszkaniowych. Natomiast w obszarze konwergencji nominalnej uwzględnione zostały ceny nieruchomości mieszkaniowych oraz siła nabywcza gospodarstw domowych na rynkach mieszkaniowych. Wyniki badań wskazują na występowanie relatywnie silnych tendencji do konwergencji rynków regionalnych w zakresie jakości ich zasobów mieszkaniowych. W przypadku cen mieszkań i siły nabywczej gospodarstw domowych zachodzi słaba konwergencja bądź jest ona statystycznie nieistotna. Natomiast w odniesieniu do rozmiarów zasobu mieszkaniowego rynki regionalne podlegają zjawisku dywergencji
Year
Issue
Pages
53-64
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74d722ac-8106-4b32-bcdb-9ff0fdc6556c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.