PL EN


2018 | 9 | 1 | 176-181
Article title

Kompetencje, obowiązki i zakres odpowiedzialności dyrektora przedszkola

Content
Title variants
EN
Competences, Responsibilities and Liability of a Kindergarten Headmistress
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule skupiono się na szczegółowej analizie kompetencji, obowiązków i zakresie od-powiedzialności dyrektora przedszkola. Dokonano przeglądu nowych zadań, które rozszerzyły dotychczasowy zakres pracy dyrektora na tle zmieniającego się prawa oświatowego. Szczególną uwagę zwrócono na te czynności dyrektora, które wynikają z pełnionego nadzoru pedagogicznego, organizacji i tworzenia warunków kształcenia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz przygotowaniu nowych miejsc dla dzieci w przedszkolach.
EN
This article provides an analysis of required competences, responsibilities and liability of a kindergarten headmistress, together with an expansion of those aspects initiated by changes in educational law. Special attention has been given to those of headmistress’ activities that derive from pedagogical supervision, organizing education of children with special needs and preparing new classrooms for children in a kindergarten.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
176-181
Physical description
Contributors
  • Magister, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, Instytut Społeczno-Artystyczny, Zakład Pedagogiki, Polska
References
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017 w sprawie nadzoru pedagogicznego. Dz.U. 2017, poz. 1658.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28.08.2017 zmieniające rozporządzenie w spra-wie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dz.U. 2017, poz. 1643.
  • Tanajewska, A., Naprawa, R., Stawska, J. (2014). Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczyciela. Warszawa: Difin.
  • Ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe. Dz.U. 2017, poz. 59.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74dd26b8-5ff4-43b4-bbec-2a5432af5e41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.