PL EN


2013 | 282 | 17-20
Article title

Badania populacyjne mieszkańców Polski południowej zestawem AmpFlSTRSGM PlusTM

Content
Title variants
EN
Southern Poland population research with the use of an AmpFISTR®SGM PlusTM kit
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Praca przedstawia wyniki badań populacyjnych w obrębie 10 loci STR na podstawie komercyjnego zestawu AmpFlSTRSGM PlusTM firmy Applied Biosystems: D3S1358, VWA, D16S539, D2S1338, AMEL, D8S1179, D21S11, D18S51, D19S433, TH01 i FGA w populacji Polski południowej. Badania przeprowadzono w grupie 704 osobników dorosłych, niespokrewnionych, płci męskiej i żeńskiej, zamieszkujących na terenie Polski południowej. Cele niniejszej pracy to: określenie częstości występowania alleli 10 autosomalnych loci STR w populacji Polski południowej, ocena zgodności rozkładu alleli z prawem Hardy’ego–Weinberga, obliczenie parametrów oceniających przydatność markerów w genetyce sądowej i ich porównanie. Na podstawie uzyskanych częstości alleli wyliczono wybrane parametry statystyczne (PD, PIC, MEC, PM, Ht i MEP) wskazujące na wysoką przydatność analizowanych loci w medycynie sądowej.
EN
In the paper the authors show the results of the population research on STR loci: D3S1358,VWA,D16S539, D2S1338, AMEL, D8S1179, D21S11, D18S51, D19S433, THO1 and FGA in a representative sample of 704 unrelated men and women coming from South Poland with the use of an AmpFISTR®SGM PlusTM kit (A&A Biotechnology). The aim of the research was to study the distribution of allele frequencies of 10 autosomal STR loci in south Poland population, show genetic balance in agreement with Hardy-Weinberg’s law as well as to calculate and compare statistical parameters (PD,PIC, MEC, PM, Ht and MEP) which allowed to assess the usefulness of the genetic markers for paternity testing and forensic identification purposes.
Year
Issue
282
Pages
17-20
Physical description
Dates
published
2013-12
Contributors
  • Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Sląskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Sląskiego Uniwersytetu Medycznego
author
  • Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Sląskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Sląskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Sląskiego Uniwersytetu Medycznego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0552-2153
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74e24be6-3ba0-426e-a92b-72a8aed56453
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.