Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | LXIV (64) | 1 | 81-101

Article title

School integration in the eyes of migrant children. Based on the Polish migration to Norway

Content

Title variants

PL
Integracja szkolna oczami dzieci migrantów. Na przykładzie polskiej migracji do Norwegii

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In the context of the contemporary wave of migration from Poland to Norway and the growing interest in research on child migrants, this article focuses on children’s experiences, their opinions, and the practices by which Polish migrant children growing up in Norway engage in school life in their receiving country. School integration is examined through 32 semi-structured interviews with the children aged 6 to 13, born in Poland and living permanently in Norway. In this article, migrant children are treated as experts on their school integration. Such an approach will help us to better understand their needs, and thus to develop an appropriate educational policy in Norway based on migrant children’s experiences and their opinions about their school life. The aim of this article’s is to fill the knowledge gap pertaining to the integration of Polish children in Norway, seen from the missing perspective of the children themselves. The argumentation is based on the assumption that Polish children in Norway are “temporarily visible”. When a migrant child does not manage to adapt to the school environment, regardless of the support he or she receives from school, family and peers, then the costs of inclusion and integration increase and the difficulties multiply.
PL
W kontekście współczesnej fali emigracji z Polski do Norwegii oaz rosnącego zainteresowania badaniami z dziećmi migrantami, artykuł skupia się na doświadczeniach, opiniach i praktykach, przez które polskie dzieci dorastające w Norwegii włączają się w życie szkolne w tym kraju przyjmującym. Analiza integracji szkolnej opiera się na 30 pół-ustrukturyzowanych wywiadach z dziećmi w wieku 6 do 13 lat, urodzonymi w Polsce i mieszkającymi na stałe w Norwegii. Dzieci migrantów będę traktować jako ekspertów w dziedzinie swojej integracji szkolnej. Taka perspektywa przyczyni się do lepszego zrozumienia ich potrzeb, a tym samym do tworzenia adekwatnej polityki edukacyjnej w Norwegii, bazującej na doświadczeniach i opiniach dzieci migrantów na temat ich życia szkolnego. Celem artykułu jest uzupełnienie niedostatku wiedzy na temat integracji szkolnej polskich dzieci w Norwegii z punktu widzenia dzieci. Wiodącą tezą artykułu jest twierdzenie, że dzieci polskich imigrantów są „tymczasowo widoczne” w norweskiej szkole. Jeśli dziecko migrant nie podejmie wysiłków, aby przystosować się do środowiska szkolnego, bez względu na wsparcie które otrzymuje od szkoły, rodziny oraz rówieśników, to wraz z upływem czasu koszty integracji wzrosną i stanie się ona trudniejsza.

Year

Volume

Issue

1

Pages

81-101

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Jagiellonian University in Cracow

References

 • Alba R. (2005), Blurred vs. Bright Boundaries: Second Generation Assimila­tion and Exclusion in France, Germany, and the United States, Ethnic and Racial Studies, 28(1).
 • Anioł W. (2009), Mocarstwo humanitarne? Norwegia wobec nowych wyzwań społecznych, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, t. 12, 121–144.
 • Biernath M. (2008), Różnorodność integracji – jej wymiary i mechanizmy, (in:) A. Grzymała-Kazłowska & S. Łodziński (eds.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 180–206.
 • Burchinal L. & Bauder W. (1965), Adjustments to the new institiutions environment, (in:) Iowa State University Center for Aricultural and Economic Development (eds.), Family mobility in our dynamic society, Ames: Iowa State University Press.
 • Chiswick B. (1978), A Longitudinal Analysis of the Occupational Mobility of Immigrants, (in:) B. D. Dennis (ed), Proceedings of the 30th Annual Winter Meetings, Industrial Relation Research Association, Madison.
 • Dockett S., Einarsdottir J. & Perry B. (2011), Balancing methodologies and methods in researching with young children, (in:) D. Harcourt, B. Perry & T. Waller (eds.), Researching Young Children’s Perspectives, New York: Routledge, 68–83.
 • Elder G. Jr (1990), Perspective in the Life Course, (in:) G. Elder (ed.), Life Course and Dynamics, Ithaca, New York: Cornell University Press.
 • Esping-Andersen G. (1990), The three worlds of welfare capitalism, Cambridge: Polity Press.
 • Friberg J.H., Tronstad K.R. & Dølvik J.E. (2012), Central and Eastern European labour migration to Norway. Trends, conditions and challenges, (in:) Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment Recent Experiences from OECD Countries and the European Union, 147-172.
 • Gober P. (1993), Americans on the move, “Population Bulletin”, 48(3).
 • Gordon M. (1964), Assimilation in American Life, New York: Oxford University Press.
 • Grzymała-Kazłowska A. (2008), „Integracja” – próba rekonstrukcji pojęcia, (in:) A. Grzymała-Kazłowska & S. Łodziński (eds.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 29–50.
 • James A., Jenks C. & Prout A. (1998), Theorizing Childhood, Cambridge: Polity Press.
 • Kindler M. (2008), Transnarodowość. Nowe teorie migracyjne a wyzwania integracji imigrantów, (in:) A. Grzymała-Kazłowska & S. Łodziński (eds.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 51–71.
 • Mańkowska A. (2014), Przemiany wartości społeczno-kulturowych w norweskim szkolnictwie obowiązkowym, Psychologia i Pedagogika nr 214 UAM.
 • Moskal M. (2014), Polish migrant youth in Scottish schools: conflicted identity and family capital, “Journal of Youth Studies”, 17 (2), 279–291, DOI:10.1080/13676261.2013.815705.
 • Muszel M. (2013), Role i relacje genderowe w transnarodowych rodzinach polskich migrantów w Irlandii po 2004 roku, Referat na konferencję pt. „Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych: EuroEmigranci.PL, Kraków, 23–24.09.2013 r.
 • Nesteruk O. & Marks L. (2009), Grandparents across the ocean: Eastern European immigrants’ struggle to maintain intergenerational relationships, Journal of Comparative Family Studies, 40, 77–95.
 • Ní Laoire C., Carpena-Méndez F., Tyrrell N. & White A. (2011), Childhood and Migration in Europe: portraits of mobility, identity and belonging in contemporary Ireland, UK: Ashgate.
 • Nikielska-Sekuła K. (2015), Children in Norwegian Integration Policy. Theory and Practice, “Central and Eastern European Migration Review” (CEEMR), Special Issue eds. by K. Slany, P. Pustulka & S. Strzemecka, forthcoming.
 • Nowicka E. (eds.) (2011), Blaski i cienie migracji. Problemy cudzoziemców w Polsce, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Oberg K. (1960), Culture Shock: Adjustment to New Cultural Environments, “Practical Anthropology”, 7, 177–182.
 • Pustulka P., Ślusarczyk M. & Strzemecka S. (2015), Polish Children in Norway: Between National Discourses of Belonging and Everyday Experiences of Life Abroad, (in:) Z. Millei & R. Imre (eds.), Childhood and Nation. Interdisciplinary Engagements, New York: Palgrave MacMillan, forthcoming.
 • Rapaille C. (2007), The Culture Code: An Ingenious Way to Understand Why People Around the World Live and Buy as They Do, New York: Broadway Books.
 • Sime D. & Fox R. (2014), Migrant Children, Social Capital and Access to Services Post-Migration: Transitions, Negotiations and Complex Agencies, “Children & Society”, 1–11, DOI:10.1111/chso.12092.
 • Slany K. & Strzemecka S. (2015), Gender roles and practices in Polish migration families in Norway through the eyes of children, “Migration Studies – Polish Diaspora Review” – Polish Transnational Families in united Europe, 3, Special Issue eds. by M. Ślusarczyk & J. Struzik, forthcoming.
 • Ślusarczyk M. & Nikielska-Sekuła K. (2014), Między domem a szkołą. Dzieci migrantów w systemie edukacyjnym. Kontekst norweski, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 2: 177–201.
 • Ślusarczyk M. & Pustułka P. (2015), Can it be ‘Fabulous’ when it Has ‘Poor Results’? Polish Migrants Talking about their Children Growing up in Norway, “Central and Eastern European Migration Review” (CEEMR), Special Issue eds. by K. Slany, P. Pustulka & S. Strzemecka, forthcoming.
 • Vertovec S. (2007), Super-diversity and its implications, Ethnic and Racial Studies, 29(6): 1024 1054.
 • Vertovec S. (2010), Transnarodowość, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Waerdhal R. (2015), The invisible immigrant child in the Norwegian classroom, “Central and Eastern European Migration Review” (CEEMR), Special Issue eds. by K. Slany, P. Pustulka & S. Strzemecka, forthcoming.
 • Wingens M., Windzio M., de Valk H. & Aybek C. (eds.) (2011), A life-course perspective on migration and integration, Dordrecht: Springer.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0033-2356

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-74ec87af-7931-437d-b3c2-7c6c0e3a3c8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.