Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 900 | 19-36

Article title

Trendy rozwojowe kapitału społecznego jako zasobu w procesach modernizacji w Polsce

Authors

Title variants

EN
Development Trends of Social Capital as a Resource in the Processes of Poland's Modernisation

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article reflects on the importance of social capital for the transformation and modernisation processes at work in Poland after 1989 and on the formulation of development trends in this area. The question of the development trends of social capital is also a question of the transformation of society as a whole and the ways in which it will change in the foreseeable future. The response to various challenges in Polish society often reinforces survival and adaptation behaviours and attitudes, pushing individuals to focus on creating an inbred relationship and maintaining high cohesion within their own group. The need of the moment is to create conditions for the development of social capital, which, however, in the light of the results of Social Diagnosis, remains more a postulate than a reality.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Socjologii, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland

References

 • Bourdieu P., Wacquant L.J.D. [2001], Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, tłum. A. Sawisz, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Bratkowski S. [1993], Skąd przychodzimy, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa.
 • Coleman J. [1988], Social Capital in the Creation of Human Capital, „American Journal of Sociology”, vol. 94.
 • Cycuła S. [2011], Rola Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze w działaniach na rzecz powstania i rozwoju ośrodka dla osób z autyzmem, praca podyplomowa pod kierunkiem M. Zawickiego, MSAP, Kraków.
 • Czapiński J. [2008], Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny. Polski paradoks, „Zarządzanie Publiczne”, nr 2 (4).
 • Czapiński J. [2009], Postawy wobec dobra wspólnego [w:] Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Easley L.E., Edison T.W., Williams M.R. [1978], Eastown! A Report on How Aquinas College Helped Its Local Community Reverse Neighborhood Transition and Deterioration, W.K. Kellog Foundation, Battle Creek.
 • Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 r. [1981], red. A. Mączak, t. 1, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Feldman J.M. [2001], Towards the Post-University: Centers of Higher Learning and Creative Spaces as Economic Development and Social Change Agents, „Economics and Industrial Democracy”, vol. 22.
 • Florida R. [2004], The Flight of the Creative Class, Harper Business, New York.
 • Gertler M.S. [2004], Creative Cities: What Are They for, How Do They Work, and How Do We Build Them?, Canadian Policy Research Network, Ottawa.
 • Jasiewicz K. [1991], Od protestów i represji do wolnych wyborów [w:] Polacy ’90. Konflikty i zmiana, red. W. Adamski, IFiS PAN, Warszawa.
 • Kanter M.R. [2001], Evolve: Succeeding in the Digital Culture of Tomorrow, Harvard Business School Press, Boston.
 • Koralewicz J., Wnuk-Lipiński E. [1987], Wizje społeczeństwa, zróżnicowań i nierówności w świadomości zbiorowej, „Studia Socjologiczne”, nr 2 (105).
 • Koralewicz J., Ziółkowski M. [1990], Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym w końcu lat osiemdziesiątych, Wydawnictwo Nakom, Poznań.
 • Kurczewski J. [1991], Prawo a społeczeństwo obywatelskie [w:] Społeczeństwo polskie u progu przemian, red. J. Mucha i in., Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Marody M. [1991], Mieć, aby być [w:] Społeczeństwo polskie u progu przemian, red. J. Mucha i in., Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Ossowski S. [1967], Dzieła, t. IV: O nauce, PWN, Warszawa.
 • Peters M.T. [1996], Education, Creativity and the Economy of Passions: New Forms of Educational Capitalism, „Thesis Eleven”, nr 96.
 • Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju [2011], Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Putnam R.D. [1995], Demokracja w działaniu, tłum. J. Szacki, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 • Samoorganizacja w społecznościach wiejskich [2002], red. M. Wieruszewska, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Sobczak J.B. [1996], Perspektywy badania polskich przemian ustrojowych [w:] Oblicza społeczeństwa, red. K. Gorlach, Z. Seręga, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego na lata 2011–2020 [2011], Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa.
 • Sułek A. [2009], Doświadczenia i kompetencje obywatelskie Polaków [w:] Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Vries M.S. de [2005], Trust and Governance: Practices among the Local Leaders, „International Review of Administrative Science”, vol. 71 (3).
 • Wygnański J.J., Herbst J. [2010], Działania na rzecz zwiększenia kapitału społecznego w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015, ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-74ee1ac3-03ec-489b-aa6d-6d8b4248be8f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.