PL EN


2013 | 2(4) | 31-46
Article title

Instrumentalność versus autoteliczność praktyk transgranicznych mieszkańców Zgorzelca i Gubina

Content
Title variants
EN
Instrumental versus autotelic character of the cross-border practices of the inhabitants of Zgorzelec and Guben
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem prezentowanego artykułu jest analiza praktyk transgranicznych i deklarowanych dyspozycji do określonych zachowań przez mieszkańców Zgorzelca i Gubina. Przyjęte na jej użytek wskaźniki (dotyczące zróżnicowanych motywacji do przekraczania granicy, otwartości na wypełnianie przez niemieckich sąsiadów ról społecznych w otoczeniu mieszkańców obu miast oraz postrzegania priorytetów w zakresie współpracy transgranicznej) pozwalają odpowiedzieć na pytanie, czy praktyki te są ukierunkowane pragmatycznie, instrumentalnie czy też autotelicznie. Podstawą dla poszukiwań badawczych są wyniki badań ilościowych przeprowadzonych w 2010 roku w Zgorzelcu i w 2012 roku w Gubinie, a obrazujące postrzeganie przez mieszkańców obu miast ich pogranicznego położenia.
EN
The goal of this article is to analyse cross-border practices and the dispositions to such practices declared by the inhabitants of Zgorzelec and Gubin. For this purpose, we made use of indicators concerning differentiated motivations to cross the border, openness to take on social roles by German neighbours in the environment of inhabitants of both cities and the perception of priorities in the area of cross-border cooperation. These indicators allow us to answer the question whether these practices are pragmatically, instrumentally or autotelically motivated. The research is based on the results of a quantitative study carried out in 2010 in Zgorzelec and in 2012 in Gubin. The study concerned the perception of the cross-border situation of both cities by their inhabitants.
Year
Issue
Pages
31-46
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
author
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • CBOS 2011, Polacy o Niemcach. Komunikat z badań, Warszawa.
 • Dolińska K. 2011, Sąsiedztwo polsko-niemieckie w perspektywie formowania się transgranicza, w: Zgorzelec jako miasto pograniczne w opiniach jego mieszkańców, red. K. Dolińska, N. Niedźwiecka-Iwańczak, Gajt, Wrocław.
 • Golka M. 1999, Pogranicza – transgraniczność – transkulturowość, w: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Kontynuacje, red. L. Gołdyka, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra.
 • Gołdyka L., Leszkowicz-Baczyński J., Szczegóła L., Zielińska M. , Wstęp, w: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej 1997, red. L. Gołdyka, J. Leszkowicz-Baczyński, L. Szczegóła, M. Zielińska, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra.
 • Kaczmarek J. 2001, Euromiasto Gubin – Guben – model zjednoczonej Europy?, w: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej – kontynuacje i wyzwania, t. II, red. J. Leszkowicz-Baczyński, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra.
 • Kłoskowska A. 2005, Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kurcz Z. 2009, O transgraniczu i transgraniczności. Wprowadzenie, w: Polskie transgranicza, red. Z. Kurcz, A. Sakson, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Makaro J. 2007, Gubin – miasto graniczne. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Misztal M. 1980, Problematyka wartości w socjologii, PWN, Warszawa.
 • Niedźwiecka-Iwańczak N. 2011, Transgraniczność w praktykach mieszkańców Zgorzelca, w: Zgorzelec jako miasto pograniczne w opiniach jego mieszkańców, red. K. Dolińska, N. Niedźwiecka-Iwańczak, Gajt, Wrocław.
 • Opiłowska E. 2009, Kontinuitäten und Brüche deutsch-polnischer Erinnerungskulturen: Görlitz-Zgorzelec 1945–2006, Neisse-Verlag, Drezno.
 • Ossowski S. 1967, Z zagadnień psychologii społecznej, t. 3, PWN, Warszawa.
 • Stokłosa K. 2003, Grenzstädte in Ostmitteleuropa. Guben-Gubin (1945–1995), Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin.
 • Wołk Z. 2003, Idea Europa – Miasta Zgorzelec – Gorlitz, w: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Komunikaty i komentarze, t. II, red. M. Zielińska, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74f405e7-4b91-435d-a464-ac71e1e94c12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.