PL EN


2019 | 73 | 4 (327) | 248-251
Article title

Sylwetki artystów nieprofesjonalnych z archiwum Aleksandra Jackowskiego – Władysław Sułowski

Title variants
EN
Non-professional Artists from the Aleksander Jackowski Archive – Władysław Sułowski
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pierwszy z planowanej serii artykułów prezentujących wyniki projektu „Archiwum badawcze Aleksandra Jackowskiego: artyści sztuki ludowej i nieprofesjonalnej” sfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura cyfrowa”, zrealizowanego w 2018 roku przez stowarzyszenie Liber pro Arte pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Benedyktowicza, prof. Instytutu Sztuki PAN, redaktora naczelnego kwartalnika „Konteksty”. Analizuje dokumenty związane z Władysławem Sułowskim (1926–1972), malarzem – amatorem z Nowej Huty, autorem ponad 250 obrazów zachwycających baśniowym nastrojem i barwną ornamentyką oraz kilkudziesięciu rzeźb, częściowo inspirowanych twórczością Mariana Kruczka. Wiele prac Sułowskiego zakupił do swojej kolekcji Ludwig Zimmerer (1924–1987), znawca i miłośnik polskiej sztuki ludowej.
EN
First article from a planned series presenting the outcome of the “Aleksander Jackowski research archive: folk artists and non-professional artists” project, financed by the Minister of Culture and National Heritage as part of the “Digital culture” programme realised in 2018 by the Liber pro Arte Society under the supervision of dr hab. Zbigniew Benedyktowicz, professor in the Institute of Art at the Polish Academy of Sciences. The author analysed documents connected with Władysław Sułowski (1926–1972), amateur painter from Nowa Huta, author of over 250 paintings featuring a captivating fairy-tale ambiance and colourful ornaments, as well as several score sculptures, partly inspired by the œuvre of Marian Kruczek. Numerous Sułowski’s works were purchased for his collection by Ludwig Zimmerer (1924–1987), expert on, and admirer of Polish folk art.
Year
Volume
73
Issue
Pages
248-251
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74fab327-ed2b-4c02-a457-07b5d62f730c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.