PL EN


2013 | 1 | 2 | 253-268
Article title

Wykorzystanie budżetowania do zarządzania przedsiębiorstwami w świetne dylematów ich funkcjonowania i rozwoju

Content
Title variants
EN
The use of budgeting for management of the enterprises in the light of dilemmas of their functioning and development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dynamiczne zmiany w gospodarce wpływają na konieczność znalezienia narzędzia, które pozwoli przedsiębiorstwom na efektywne funkcjonowanie oraz dalszy rozwój. Narzędziem takim może być budżetowanie w formie tradycyjnej, zmodyfikowane lub w całkiem nowej formie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie stopnia rozpowszechnienia budżetowania, jego wad i zalet w świetle zarządzania podmiotem oraz określenie możliwych kierunków rozwoju budżetowania. W pracy zastosowana została metoda badań literaturowych. Przeprowadzone badania literaturowe umożliwiły stwierdzenie, iż rozpowszechnienie budżetowania jest wysokie (zarówno w praktyce przedsiębiorstw zagranicznych, jak i krajowych), a możliwości jego zastosowania –szerokie (dobrze funkcjonujący system spełniać może wiele funkcji zarządzania podmiotem). Mimo że proces ten spotyka się często z krytyką ze strony zwolenników nowych metod, badania pokazują, że przedsiębiorstwa nie zamierzają z niego zrezygnować, co więcej mają w planach dostosowywanie go do swoich potrzeb i zmian w otoczeniu, tak by ułatwiał bieżące działania oraz pozwalał na wykorzystanie potencjalnych możliwości rozwoju.
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
253-268
Physical description
Contributors
 • Mgr, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
References
 • AngelakisG., Theriou N., Floropoulos I. (2010), Adoption and benefits of management accounting practices: Evidence from Greece and Finland, „Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting”, 26
 • Budgeting Survey: Benchmarks & Issues(2007), Centage Corporation IOMA
 • CFO Budgeting Survey(2012), Pricewaterhouse Coopers
 • Chenhall R. H., Langfield-Smith K. (1998), Adoption and benefits of management accounting practices: an Australian study, „Management Accounting Research”, 9
 • De With E., Dijkman A. (2008), Budgeting practices of listed companies in the Netherlands, „Management Accounting Quarterly Fall”, 10
 • Ekholm B., Wallin J. (2000), Is the annual budget really dead?, „The European Accounting Review”, 9 (4)
 • Ekholm B., Wallin J. (2011), The Impact of Uncertainty and Strategy on the Perceived Usefulness of Fixed and Flexible Budgets, „Journal of Business Finance & Accounting”, 38(1), (2)
 • Farouk Abdel Al S., Mclellan J. D. (2011), Management Accounting Practices in Egypt -A Transitional Economy Country, „Journal of Accounting, Business and Management”, 18
 • Gary L. (2003), Breaking the Budget Impasse, „Harvard Management Update”, 3
 • Hyvönen J. (2005), Adoption and Benefits of Management Accounting Systems: Evidence from Finland and Australia, „Advances in International Accounting”, 18
 • Jensen M. (2011), Corporate Budgeting Is Broken, Let's Fix It, „Harvard Business Review”, 10
 • Joshi P. L. (2001), The international diffusion of new management accounting practices: the case of India, „Journal of International Accounting, „Auditing and Taxation”, 10
 • Libby T., Lindsay M. (2007), Beyond budgeting or better budgeting?, „Strategic Finance”, 8
 • Neely A. (2001), Driving value through strategic planning and budgeting, New York, NY Accenture
 • Radek M., Schwarz R. (2000), Zmiany rachunkowości zarządczej w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji system gospodarczego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 1 (57)
 • System Informacji o Pracach Badawczych –SYNABA, http://nauka-polska.pl/shtml/raporty/raporty_badania.shtml, dostęp dnia 06.12.2012
 • Szychta A. (2001), Zastosowanie metod rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach w Polsce, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 5 (61)
 • Szychta A. (2006), Kierunki i czynniki rozwoju praktyki rachunkowości zarządczej w Polsce, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 35 (91)
 • Wijewardena H., De Zoysa A. (1999), A Comparative Analysis of Management Accounting Practices in Australia and Japan: An Empirical Investigation, „International Journal of Accounting”, 34
 • Wnuk-Pel T. (2012), Nieopublikowana analiza procesu budżetowania rocznego w przedsiębiorstwach w Polsce
 • Yalcin S. (2012), Adoption and Benefits of Management Accounting Practices: An Inter-country Comparison, „Accounting in Europe”, 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75050f42-68db-43a9-a620-6d960246c60e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.