PL EN


2010 | 2(57) | 15-26
Article title

The Polemic in Jn 8:31-59 in the Context of Jewish and Christian Literature

Title variants
PL
Polemika w J 8,31-59 w kontekście literatury judaistycznej i chrześcijańskiej
Languages of publication
EN PL
Abstracts
Jedną z widocznych cech Ewangelii według św. Jana jest jej „potencjał polemiczny”. Wiele zdań Janowego Jezusa wobec Jego rozmówców (Żydów) ma ostry i polemiczny charakter. W niniejszym artykule autor pragnie wskazać na źródła Janowego konfliktu i polemiki w szerszym kontekście literatury judaistycznej (Izajasz, Targum Izajasza) i chrześcijańskiej (Pierwszy List św. Jana, List do Galatów). Analiza ta umożliwia wydobycie „paradygmatu polemicznego”, który mógł być wykorzystany przez autora czwartej Ewangelii i zaaplikowany do sytuacji końca I w., kiedy szczególnie żywotnym było pytanie o tożsamość „prawdziwego Izraela” w odniesieniu do ojcostwa wobec Boga i Abrahama.
Contributors
 • JP II Catholic University of Lublin, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland
References
 • Devillers, L., La fête de l’Envoyé. La section johannique de la fête des Tentes (Jean 7,1-10,21) et la christologie, Paris: J. Gabalda et Cie Éditeurs 2002.
 • Lingad, C.G., The Problems of Jewish Christians in the Johannine Community, Roma: Pontifical Gregorian University 2001.
 • Nicklas, T., Ablösung und Verstrickung. “Juden” und Jüngergestalten als Charaktere der erzählten Welt des Johannesevangeliums und ihre Wirkung auf den impliziten Leser, Bern: Peter Lang 2001.
 • Rensberger, D., Johannine Faith and Liberating Community, Philadelphia: Westminster Press, 1988.
 • Wahlde von, U.C., “Community in Conflict. The History and Social Context of the Johannine Community,” Interp 49 (1995) p. 379-389.
 • Whitacre, R.A., Johannine Polemic. The Role of Tradition and Theology, Chico: Scholars Press 1982.
 • Wróbel, M.S., Synagoga a rodzący się Kościół. Studium egzegetyczno-teologiczne Czwartej Ewangelii (J 9,22; 12,42; 16,2), Kielce: Verbum. Instytut Teologii Biblijnej 2002.
 • Wróbel, M.S., Antyjudaizm a Ewangelia według św. Jana. Nowe spojrzenie na relację czwartej Ewangelii do judaizmu, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005.
 • Wróbel, M.S., Who are the father and his children in Jn 8:44? The literary, historical and theological analysis of Jn 8:44 and its context, Paris: Gabalda et Cie 2005.
 • Wróbel, M.S., “Who Is the Liar in Jn 8:44?”, w: Żyjemy dla Pana. Księga Pamiątkowa dedykowana S. Profesor Ewie Józefie Jezierskiej OSU w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Rosik, Wrocław 2005, p. 751-758.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-750e1262-b776-4691-8aed-8efb234b5a67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.