Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3 | 2 | 405-427

Article title

Linguistic argumentation and logic: An alternative method approach in Arabic grammar

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The author emphasises the relationship between linguistic argumentation and logic. Linguistic argumentation is a language system which uses the meaning of expressions in a sentence to draw the complete meaning of the sentence that constitutes interdependence between the particular expressions. In fact, this connection between expressions enhances the overall meaning based on the very fundamentals of the sentence structure thanks to the logical relationship between ideas, where there lies a relation between words and the mind that is dependent on the logic of combined utterances. In order to justify the above interpretation, the researcher has turned to the theory of the early system of Arabic grammar, which focuses more on the analogical ap- proach rather than anomaly. The analogical approach in the system is based on the underlying theory that implies the aforementioned relationship, even though some modern views may disagree on the interpretation of this issue. To round off the discussion, the author includes similar existing theories on Latin grammar which have shown the logical approach to be a result of the connection between linguistic argumentation and logic. As a result of this discussion, the connection between words and logic is shown to be a universal concept
PL
Rozprawa podkreśla związek między językową argumentacją a logiką. Argumentacja językowa jest systemem językowym, który stosuje znaczenie wyrażeń ujętych w zdania do zarysowania pełnego znaczenia zdań, w nich bowiem konstytuują się zależności między wyrażeniami. Rzeczywiście, to powiązanie między wyrażeniami wzmacnia całościowe znaczenie począwszy od samych podstaw struktury zdania w logicznym powiązaniu idei. W nim znajduje się relacja między słowami a umysłem, zależna od logiki powiązanych ze sobą wypowiedzi. Aby podkreślić znaczenie przedstawionego wyżej sposobu myślenia, autorka zwraca się ku teorii wczesnej gramatyki arabskiej, ogniskującej się raczej wokół analogii niż anomalii. Nastawienie w systemie na analogię opiera się na podstawowej teorii, która implikuje wspomnianą wyżej relację, choć niektóre współczesne ujęcia odrzucają tę interpretację. W podsumowaniu swojej analizy, autorka uwzględnia podobne teorie gramatyki łacińskiej, które wykazują nastawienie logiczne, będące następstwem powiązania językowej argumentacji z logiką. Konkludując, autorka stwierdza, iż powiązanie słów i logiki okazuje się pojęciem uniwersalnym.

Year

Volume

3

Issue

2

Pages

405-427

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

  • Międzynarodowy Uniwersytet Islamski w Malezji, Kuala Lumpur

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7515a7a0-d4b9-4b04-8f1b-f6bdc5ed0d73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.