PL EN


Journal
2012 | 2 | 187-202
Article title

Regionální disparity ve vývoji stavebního odvětví v České republice

Content
Title variants
EN
Regional Disparities in the Development of the Construction Sector in the Czech Republic
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Příspěvek se zabývá vývojem stavebního odvětví v České republice od roku 1998 do roku 2011. Stavebnictví bývá v období krize prvním postiženým odvěvím. A naopak zlepšení výsledkù stavebních odvětví signalizuje zlepšení celého hospodářství země. Článek postihuje nejen stavebnictví v České republice jako celek, ale naopak rozkrývá i regionální rozdíly na úrovni jednotlivých krajů. Jako indikátor byl zvolen bankrotně-bonitní model - Taflerùv index. Výhodou indexu oproti např. Altmanovu indexu je, že neměří pouze sklon podniku k zániku, nebo k udržení, ale dokáže ocenit i případnou přiměřenou úroveň bonity.
EN
The study deals with the development of the civil engineering industry in the Czech Republic from 1998 to 2011. It should be mentioned that civil engineering is usually the first industry that is affected when it comes to an economic crises. The improvement of outcomes of the civil engineering industry on the contrary indicates the improvement of the entire economy of the country. The study doesn't asses only civil engineering in the Czech Republic in its entirety but rather reveals the regional disparities at the level of individual regions. In this issue a bankruptcy model was selected as an indicator - Tafler's index. Tafler's index has an advantage when it is compared to e.g. Altman's index, because it doesn't gauge only the inclination of the company to come to extinction or to preservation but it is able to appreciate any appropriate level of credibility of the company.
Journal
Year
Volume
2
Pages
187-202
Physical description
Dates
published
2012-12-20
Contributors
  • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
  • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
  • redakcevste@gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7515dda7-9028-468e-8200-b71d8b1097a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.