PL EN


2012 | 1(1) | 45-57
Article title

Maturzyści o motywach i źródłach poszukiwania informacji dotyczących studiów

Content
Title variants
EN
HIGH SCHOOL GRADUATES ABOUT MOTIVES AND SOURCES OF INFORMATION REGARDING HIGHER EDUCATION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia trzy typy maturzystów w różny sposób korzystających z dostępnych źródeł informacji, dotyczących studiów. Na podstawie analizy skupień dziesięciu zmiennych, zawierających źródła, z których licealiści korzystają przy poszukiwaniu informacji o studiach, wyróżnione zostały trzy typy: „internetowcy”, „rzetelni” oraz „nieposzukujący”. Następnie na podstawie Jednoczynnikowej Analizy ANOVA ukazano różnice występujące pomiędzy określonymi typami uczniów w zakresie motywów podjęcia decyzji o studiach oraz kryteriów wyboru kierunku studiów.
EN
The paper presents three types of high school graduates, who use the available sources of information to research higher education choices in various ways. Based on the cluster analysis of ten variables containing sources which students use to find information, they were grouped into three categories: „internet seekers”, „solid/reliable seekers” and „ non-seeking students”. Next, based on the One-Way ANOVA analysis, differences between various types of students were shown when it comes to the motives of the decision making process and criteria regarding choosing the subject area of study.
Year
Issue
Pages
45-57
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
author
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Błaszczykiewicz S. 2009, Znaczenie Internetu w doradztwie zawodowym dla młodzieży, praca magisterska z zakresu poradnictwa zawodowego, http://blaszczykiewicz.pl/kategoria/badania-naukowe/.
 • Fischhoff B., Crowell N.A., Kipke M.D. 1999, Adolescent decision making: implications for prevention programs: summary of a workshop, National Research Council (U.S.). Board on Children, Youth, and Families, National Academies Press.
 • Forma P. 2006, Znaczenie Internetu dla rozwoju dzieci i młodzieży, SCENO Zeszyty Naukowe, nr 2.
 • Foskett N. Hemsley-Brown J. 2001, Choosing futures: young people’s decision-making in education, training, and careers markets, RoutledgeFalmer, Nowy Jork.
 • Franken R.E. 2005, Psychologia motywacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Jakubowska-Baranek J. 2003, Czasy transformacji ustrojowej a motywy podejmowania nauki na uniwersytecie oraz wyboru kierunku studiów przez młodzież, w: Młodzież polska w nowym ładzie społecznym, red. B. Idzikowski, E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska, E. Papiór, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 • Krejtz K., Krejtz I. 2007, Jednoczynnikowa analiza wariancji w schemacie międzygrupowym, w: Statystyczny drogowskaz, red. S. Bedyńska, A. Brzezicka, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa.
 • Madsen K.B. 1980, Współczesne teorie motywacji. Naukoznawcza analiza porównawcza, PWN, Warszawa.
 • Łukaszewski W. 2004, Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, t. II, red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Łukaszewski W., Doliński D. 2004, Mechanizmy leżące u podstaw motywacji, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, t. II, red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Moschis G.P., Moore R.L. 1979, Decision making among the young. A socialization perspective, „Journal of Consumer Research”, t. 6, nr 2.
 • Niezgoda M. 2003, Transformacja – rynek – edukacja – młodzież. O warunkach społecznych kształtujących szanse życiowe współczesnej młodzieży polskiej, w: Młodzież polska w nowym ładzie społecznym, red. B. Idzikowski, E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska, E. Papiór, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 • Sekuła-Kwaśniewicz H. 2003, Dominujące wartości w dążeniach maturzystów z małych ośrodków miejskich, w: Młodzież polska w nowym ładzie społecznym, red. B. Idzikowski, E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska, E. Papiór, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 • Szpunar M. 2006, Internet a nowoczesna eduk@cja – czy istnieje jakaś alternatywa?, SCENO Zeszyty Naukowe, nr 2.
 • Bedyńska S., Cypryańska M. 2007, Zaawansowane sposoby tworzenia wskaźników: zastosowanie analizy czynnikowej i analizy rzetelności, w: Statystyczny drogowskaz, red. S. Bedyńska, A. Brzezicka, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa.
 • Wojciszke B. 2004, Człowiek wśród ludzi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75194835-3024-4f49-b492-5a663e33a728
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.