PL EN


2019 | 19 | 180-190
Article title

Health-related quality of life of university students from Wrocław

Authors
Content
Title variants
PL
Jakość życia związana ze zdrowiem studentów z Wrocławia
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the study is to assess health-related quality of life among students from Wrocław, Poland. The research was carried out in 2014 and 2015. The study sample consisted of 637 people (441 women, 196 men). The main research method used in the study was a diagnostic survey poll. The research tool was the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL BRIEF) questionnaire. The results of the study showed that the majority of the surveyed students assessed their health-related quality of life as average. Mean scores for overall health-related quality of life, perceived health condition, and quality of life in the physical, psychological, social and environmental domains were higher among men than women. Among all the respondents, significant differences in quality of life ratings were also noted in individual domains. The respondents rated their health-related quality of life in the social domain as the highest, and in the physical domain as the lowest.
PL
Celem pracy jest diagnoza jakości życia związanej ze zdrowiem wśród studentów z Wrocławia. Badania do pracy przeprowadzono w latach 2014 i 2015. Materiał badań liczył 637 osób (441 i kobiet i 196 mężczyzn). Główną metodą badawczą wykorzystaną w pracy był sondaż diagnostyczny – technika ankietowa. Narzędziem badawczym był kwestionariusz The World Health Organization Quality of Life – WHOQOL BRIEF. Analiza wyników przeprowadzonych badań wykazała, że większość ankietowanych studentów średnio oceniała jakość swojego życia zależną od zdrowia. Średnie oceny ogólnej jakości życia związanej ze zdrowiem, zadowolenia z własnego stanu zdrowia oraz jakości życia w domenach: fizycznej, psychicznej, społecznej i środowiskowej były wyższe u badanych mężczyzn, w porównaniu z kobietami. Wśród badanych odnotowano także istotne różnice w ocenach jakości życia w poszczególnych domenach. Respondenci najwyżej ocenili jakość swojego życia w domenie społecznej, a najniżej w domenie fizycznej.
Year
Issue
19
Pages
180-190
Physical description
References
 • Al-Fayez, G., and Ohaeri, J. (2011). Profile of subjective quality of life and its correlates in a nationwide sample of high school students in an Arab setting using the WHOQOL-Bref. BMC Psychiatry, 11(71). doi: 10.1186/1471-244X-11-71
 • Al-Shibani, N., and Al-Kattan, R. (2019). Evaluation of quality of life among dental students using WHOQOL-BREF questionnaire in Saudi Arabia: A cross sectional study. Pakistan Journal of Medical Sciences, 35(3), 668-673. doi: 10.12669/pjms.35.3.213
 • Andre, A., Pierre, G. and McAndrew, M. (2017). Quality of life among dental students. A survey study. Journal of Dental Education, 81(10), 1164-1170. doi: 10.21815/JDE.017.074
 • Artamonova, S., Ammosova, A., Zakharova, N., Markova, S., Stepanova, L., and Handy, M. (2019). Psychoemotional state and condition of the vegetative nervous system of adolescents in Yakutsk. Yakut Medical Journal, 1, 112-114, doi: 10.25789/YMJ.2019.65.34
 • Borys, T. (2011). Sustainable development. How to recognize integrated order. Problemy Ekorozwoju, 6(2), 75-81.
 • Borys, T. (2015). Typologia jakości życia i pomiar statystyczny. Wiadomości Statystyczne, (7), 1-18.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Cruz, J., Rhe, F., Reynaldo, F., Lam, S., Contreras, F., Cecily, H., Papathanasiou, I., Fouly, H., Kamaui, S., Valdez, G., Adams, K., and Colet, P. (2018). Quality of life of nursing students from nine countries: A cross-sectional study. Nurse Education Today, (66), 135-142. doi: 10.1016/j.nedt. 2018.04.016
 • Dąbrowska, A. (2017). Jakość życia – aspekty definicyjno-badawcze. Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego, (981), 11-18.
 • Gazibara, T., Pekmezovic, T., Popovic, A., Paunic, M., and Kisic-Tepavcevic, D. (2018). Chronic diseases among university students: Prevalence, patterns and impact on health-related quality of life. Vojnosanitetski Pregled, 75, (12), 1178-1184. doi: 10.2298/VSP160920050G
 • Irribarr, L., Mery, P., Lira, M., Campos, M., González, F., and Irarrázaval, S. (2018). Quality of life scores among 411 medical students. Revista Medica De Chile, (146), 1294-1303.
 • Kramer, J. (2011). Konsumpcja – ewolucja ról i znaczeń. Konsumpcja i Rozwój, (1), 5-15.
 • Mak, Y., Kao, A., Tam, L., Tse, V., Tse, D., Leung, D. (2018). Health promoting lifestyle and quality of life among Chinese nursing students. Primary Health Care Research & Development, (19), 629-636. doi: 10.1017/S1463423618000208
 • Opoku-Boateng, Y., Kretchy, I., Aryeetey, G., Dwomoh, D., Decker, S., Agyemang, S., Tozan, Y., Aikins, M., and Nonvignon, J. (2017). Economic cost and quality of life of family caregivers of schizophrenic patients attending psychiatric hospitals in Ghana. BMC Health Services Research, 17(2), 697. doi: 10.1186/s12913-017-2642-0
 • Ostasiewicz, W. (Ed.). (2002). Metodologia pomiaru jakości życia. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Puciato, D., Borysiuk, Z., and Rozpara, M. (2017). Quality of life and physical activity in an older working-age population. Clinical Interventions in Aging, (12), 1627-1634. doi: 10.2147/CIA. S144045
 • Puciato, D., Rozpara, M., and Borysiuk, Z. (2018). Physical activity as a determinant of quality of life in working-age people in Wrocław. Poland. International Journal of Environmental Research and
 • Public Health, 15(4), 623. doi: 10.3390/ijerph15040623
 • Reklaitiene, R., Baceviciene, M., and Andrijauskas, K. (2009). Quality of life in Lithuanian population: the impact of country residence and socio-economic status. Central European Journal of Medicine, 4(4), 476-482. doi: 10.2478/s11536-009-0058-x
 • Słaby, T. (2012). Quality of life of the emerging upper class in Poland. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Strózik, T. (2009). Uwarunkowania jakości życia młodzieży akademickiej. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 • Turosz, M. (2011). Personal resources and deficits vs. quality of life of students from the University of Physical Education in Warsaw. Problemy Higieny i Epidemiologii, 92(2), 204-210.
 • WHOQOL Group. (1995). The World Health Organisation Quality of Life Assessment (WHOQOL): Position paper from the World Health Organization. Social Science & Medicine, (41), 1403-1409.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-751a2676-2729-4e5d-9928-a61e562438f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.