PL EN


2019 | XVI (2019) | 3: Rzeczpospolita i Wschód, pod red. Artura Góraka | 169-178
Article title

Административно-территориальное деление Крыма в составе Российской империи и его особенности (1783–1917 гг.)

Content
Title variants
EN
Administrative and territorial division of Crimea within the Russian Empire and its features (1783–1917)
PL
Podział administracyjny Krymu w składzie Imperium Rosyjskiego i jego specyfika (1783–1917)
Languages of publication
RU
Abstracts
RU
В статье раскрываются основные этапы административного устройства Крыма в составе Российской империи, особенности территориального деления и специфика организации управления. Автором выявлено, что на всем протяжении изучаемого периода административное структурирование Крыма осуществлялось в соответствии с политическими и экономическими интересами российского правительства в регионе. К началу XX в. основными территориальными единицами здесь являлись следующие: губерния, уезды, волости, города, селения. Особую роль в регионе играли города, ставшие важнейшими административными, политическими, экономическими и культурными центрами. В управленческой политике правительства так же, как и в других окраинах Российской империи, сменялись такие направления как централизм и регионализм, попытки полного слияния во всех сферах жизни с внутренними губерниями с одной стороны, а с другой — учета местной специфики, обычаев и традиций народов, населяющих этот край
EN
The article describes the main stages of the administrative structure of the Crimea within the Russian Empire, the particularities of the territorial division and the specifics of the organization of management. The author revealed that throughout the study period, the administrative structuring of the Crimea was carried out in accordance with the political and economic interests of the Russian government in the region. By the beginning of the XX century the main territorial units here were the following: province, counties, townships, cities, villages. The cities that became the most important administrative, political, economic and cultural centers played a special role in the region. In the management policy of the government, as well as in other suburbs of the Russian empire, such directions as centralism and regionalism, attempts to completely merge in all spheres of life with internal gubernias on the one hand, and on the other - taking into account local specifics, customs and traditions of peoples, inhabiting this land.
PL
Artykuł przedstawia główne etapy formowania struktury administracyjnej Krymu w ramach Imperium Rosyjskiego, cechy podziału terytorialnego i specyfikę organizacji zarządzania. Autor wykazał, że przez cały badany okres polityka administracyjna Krymu była prowadzona zgodnie z interesami politycznymi i gospodarczymi rosyjskiego rządu w regionie. Do początku XX wieku głównymi jednostkami terytorialnymi były tutaj: gubernia, powiat, włość, miasto, wieś. Miasta, które stały się najważniejszymi ośrodkami administracyjnymi, politycznymi, gospodarczymi i kulturalnymi, odegrały szczególną rolę w regionie. W polityce administracyjnej władz rosyjskich, podobnie jak w innych częściach Imperium, ścierały się centralizm i regionalizm: z jednej strony próby całkowitego połączenia wszystkich dziedzin życia z prowincjami wewnętrznymi, z drugiej strony – uwzględnianie specyfiki lokalnej, zwyczajów i tradycji narodów zamieszkując tę ziemię.
Year
Volume
Pages
169-178
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Всероссийский государственный университет юстиции
References
 • Andreev A.P., Istoriya Kryma, Moskva 2002.
 • Anisimova O.S., Administrativno-territorial’nye preobrazovaniya v gorodakh Kryma (konets XVIII — nachalo ХХ veka), «Uchenye zapiski Tavricheskogo natsyonal’nogo universiteta», t. 25 (64), 2012, № 2, s. 43–50.
 • Bagaley D.I. (1857-1932), Kolonizatsiya Novorossiyskogo kraya i pervye shagi yego po puti kul’tury: istoricheskiy etyud, Kiyev 1889.
 • Bantysh-Kamenskiy D.M., Biografii rossiyskikh generalissimusov I general-fel’dmarshalov, ch. 2, Sankt-Petersburg 1840.
 • Golitsyn I.A. (1787-1812), Statisticheskaya tablitsa Vserossiyskoy imperii, ili Fizicheskoye, politicheskoye statisticheskoye nachertaniye Rossii, s XIX stoletiya, iz noveyshikh pisateley izvlechennoye, Moskva 1807.
 • Den V.E., Naseleniye Rossii po pyatoj revizii. Podushnaya podat’ v XVIII veke i statistika naseleniya v kontse XVIII veka, t. I, Moskva 1902.
 • Dubrovin N.F., Prisoyedineniye Kryma k Rossii: Reskripty, pis’ma, relyatsii i doneseniya, t. 1: 1775-1777 (izd. 1885), Sankt-Peterburg 1885–1889.
 • Zyablovskiy Ye.F. (1765-1846), Geografiya Rossiyskoy imperii, Sankt-Peterburg 1837.
 • Kalendar’ i Pamyatnaya knizhka Tavricheskoy gubernii, Simferopol’ 1892.
 • Kozlov A.V., Prisoyedineniye Kryma k Rossii i nachal’nyy etap yego vklyqcheniya v obshcheimperskoye prostranstvo: poslednyaya tret’ XVIII — nachalo XIX vv.: avtoref. Diss. … k.i.n., Saratov 2006: URL: http://www.dissercat.com/content/prisoedinenie-kryma-k-rossii-i-nachalnyietap-ego-vklyucheniya-v-obshcheimperskoe-prostranst (25.05.2019).
 • Krym: putevoditel’, ch. 2 , pod red. KYu. Bumbera i dr., Simferopol’ 1914.
 • Lashkov F., Shagin-Girey, pposledniy krynskiy khan: istoricheskiy ocherk, «Kiyevskaya starina», 1886, № 9, s. 37–80.
 • Markevich A.I., Gorod Kachibey ili Gadzhibey — predshestvennik goroda Odessy, «Zapiski Odesskogo obshchestva istorii I drevnostey», Odessa 1894, t. XVII, s. 1−72.
 • Odessa, [in:] Entsiklopedicheskiy slovar’ Brokgauza i Yefrona, Sankt-Peterburg, t. XXI а, 1897, s. 726-730.
 • Pamyatnaya kniga Tavricheskoy gubernii na 1867 год, sost. Pod red. K.F. Khanatskogo, Simferopol’ 1867.
 • Pamyatnaya knizhka Tavricheskoy gubernii na 1889 g., pod red. K.A. Verbera, Simferopol’ 1889, otd. 2, gl. 1.
 • Памятная книжка Таврической губернии на 1917 год, сост. Г.Н. Часовников, Simferopol’ 1917.
 • Pod styagom Rossii: sbornik arkhivnykh dokumentov, sost., primech. A.A. Sazonoova i dr., Moskva 1992.
 • Pol’noye sobraniye zakonov Rossiyskoy imperii, sobraniye pervoye, t. 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 37 (1781–1783), Sankt-Peterburg 1830.
 • Pol’noye sobraniye zakonov Rossiyskoy imperii, sobraniye vtotoye, t. 40 (1865), ch. 1; t. 48 (1873), ch. 1, Sankt-Peterburg 1867.
 • Smirnov V.D. Krymskoye khanstvo pod verkhovenstvom Ottomanskoy Porty v XVIII st. до присоединения Крыма к России, «Zapiski odesskogo obshchestva istorii i drevnostey», Odessa 1889.
 • Spiski naselennykh mest Rossiyskoy impoerii, sostavlennye i izdavaemye Tsental’nym statisticheskim komitetom MVD: [po svedeniyam 1859 g.], Sankt-Peterburg 1865.
 • Statisticheskiy spravochnik tavricheskoy gubernii, ch. 1, sost. F.N. Andriyevskiy, Simferopol’ 1915.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-751a712f-42a6-462c-bc3d-d7ba2e26fd46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.