PL EN


2013 | 27 |
Article title

ANALIZA CZYNNIKOWA W BADANIACH STRUKTURY RELACJI W MARKETINGU RELACYJNYM

Content
Title variants
EN
FACTOR ANALYSIS IN INVESTIGATING RELATION STRUCTURE IN RELATION MARKETING
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Współczesne strategie rynkowe przedsiębiorstw związane są z utrzymaniem relacji z różnymi podmiotami rynku, w tym klientami. Wiedza pochodząca z analizy tych danych ma ukryty, specyficzny i unikalny charakter, trudny do skopiowania przez konkurencję, zatem może stanowić podstawę do konstruowania przewagi rynkowej opartej o relacje rynkowe. Opisując zjawiska interakcji oraz relacji rynkowych można uzyskać wiele zmiennych. Aby wyłonić ukryte i ponadjednostkowe (emergentne) cechy relacji rynkowych, można wykorzystać eksploracyjną analizę czynnikową EFA (ang. exploratory factor analysis), oraz konfirmacyjną analizę czynnikową CFA (ang. confirmatory factor analysis). Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników modeli czynnikowych jako metody identyfikacji ukrytych własności relacji rynkowych w przekroju czynników lub konstruktów.
EN
Modern marketing strategies of companies are connected with keeping relations with different market entities, including clients. The knowledge arising from data analysis is of a hidden, specific and unique nature, which makes it difficult for the competition to copy and can thus be used as a basis for preparing the market relation advantage. When describing interactions and market relations multiple variables can be obtained. In order to reveal hidden and emergent characteristics the exploratory factor analysis (EFA) and the confirmatory factor analysis (CFA) can be applied. The aim of the paper is to present the results of factor models as an identification method of hidden characteristics of market relations in factor or construct intersections.
Keywords
PL
Contributors
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
References
  • Kowalska-Musiał M., Modele APIM w kształtowaniu relacji usługowej [in:] Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, Rudowska I., Soboń M. (ed.), Difin, Warszawa 2009.
  • Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
  • Sagan A., Model pomiarowy satysfakcji i lojalności [on-line], Accessed: www.statsoft.pl
  • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica pl – na przykładach z medycyny, t. 3: Analizy wielowymiarowe, Statsoft, Kraków 2007.
  • Sztenberg-Lewadowska M., Analiza czynnikowa w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  • Zakrzewska M., Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych, PWN, UAM, Poznań 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-6285
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75218ec8-1d65-4aad-aecf-a89f680596a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.