PL EN


2020 | 74 | 1-2 (328-329) | 470-478
Article title

Rzeczy srebrne. Z archiwum Jarka Lustycha

Title variants
EN
Silver Things. From the Archive of Jarek Lustych
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia fragment archiwum warszawskiego artysty Jarka Lustycha. W jego skład wchodzi dokumentacja (filmy, fotografie, teksty) akcji, zapoczątkowanych projektem w przestrzeni miejskiej Saint-Étienne, które artysta przeprowadzonych na hiszpańskiej wyspie Gran Canaria, w Japonii i w Chinach. Lustych pokrywał srebrnymi płatkami przedmioty, które wybierali ze swoich zbiorów mieszkańcy poszczególnych miejscowości i dzielili się ich historią. Po wystawie przedmioty wracały do właścicieli. W ten sposób archiwum artysty zawiera w sobie prywatne archiwa przedstawicieli miejscowych społeczności. Celem projektu artysty było wydobycie ważności samych rzeczy, ich materialnego istnienia, a zarazem podkreślenie ich roli jako mediów pamięci i emocji. Okazało się, że mieszkańcy różnych obszarów wybierali rzeczy należące do podobnych kategorii i w podobny sposób uzasadniali swój wybór, odwołując się do własnej biografii i do historii rodziny.
EN
Presentation of a fragment of the archive of Jarek Lustych, an artist from Warsaw. The archive in question is composed of a documentation (films, photographs, texts) of actions initiated by a project conducted within the urban space of Saint-Étienne, and carried out by the artist on the Spanish island of Gran Canaria as well as in Japan and China. Lustych used silver flakes to cover objects selected from their collections by the residents of particular localities who shared their history. After the exhibition the objects returned to their owners. In this fashion the artist’s archive contains private archives of representatives of local communities. The purpose of Lustych’s project was to extract the significance of the objects as such and their material existence and, at the same time, to stress their role as memory and emotion media. Apparently the inhabitants of different terrains chose objects belonging to alike categories and justified their selection in similar ways by referring to their biographies and family history.
Keywords
Year
Volume
74
Pages
470-478
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75233b3f-5526-4934-b3fc-be5660894609
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.