PL EN


2018 | 21 | 3 | 117-127
Article title

The Role of Arts Education in Educational Environments

Content
Title variants
PL
O roli edukacji artystycznej w środowiskach wychowawczych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the values of art education, which implements most teacher-animator. The article has a theoretical character and was based on the analysis of the literature on the subject. The author focuses on the importance of music and emphasises the value of playing music together not only at school, but also in the domestic and local environment. She presents various tasks of a music teacher, who, apart from conveying the musical values, has an important pedagogical role both at school and in the area of their residence.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie walorów edukacji artystycznej, którą najczęściej popularyzuje nauczyciel-animator. Artykuł ma charakter teoretyczny i powstał na podstawie analizy literatury przedmiotu. Autorka skupia uwagę na znaczeniu muzyki, podkreśla walory wspólnego muzykowania nie tylko w szkole, ale także w środowisku rodzinnym i lokalnym. Wskazuje różne zadania nauczyciela muzyki, który oprócz artystycznych wartości pełni ważną rolę wychowawczą zarówno w szkole, jak i w regionie.
Year
Volume
21
Issue
3
Pages
117-127
Physical description
Contributors
References
 • Belbin R.M., Twoja rola w zespole, transl. A. Sawicka-Chrapkowicz, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • Edukacja artystyczna – nowe wyzwania, ed. L. Kataryńczuk-Mania, Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, Zielona Góra – Skarbona 2016.
 • Elliott D.J., Music Matters: A Philosophy of Music Education, Oxford University Press, Oxford – New York 1995.
 • Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, vol. 1: Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, ed. A. Kłoskowska, “Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1991.
 • Griswold W., Cultures and Societies in a Changing World, Sage, Thousand Oaks (CA) 2013, DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781452240534.
 • Janiszewska B., “Środowisko wychowawcze,” in: Pedagogika, ed. W. Ciechaniewicz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, pp. 129–133.
 • Kataryńczuk-Mania L., Jatczak A., “(Nie)codzienność muzyczna w szkole.” in: (Nie)codzienność wychowawcza i dydaktyczna nauczyciela w szkole, ed. E. Kobyłecka, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016.
 • Kataryńczuk-Mania L., Nauczyciel edukacji muzycznej we współczesnej rzeczywistości kulturalnej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010.
 • Kisiel M., Muzyka w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Studium metodyczno-badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
 • Konaszkiewicz Z., “Wiadomości, wiedza, mądrość w kształceniu i pracy nauczyciela muzyki,” in: Zadania edukacji artystycznej w XXI wieku, ed. Z. Randomańska, Wydział Sztuki UWM, Olsztyn 2012.
 • Mika B., Muzyka jako znak w kontekście analizy paradygmatycznej, Polihymnia, Lublin 2007.
 • Przychodzińska-Kaciczak M., Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje – współczesność, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987.
 • Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji, ed. S. Sławiński, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.
 • Small Ch., Musicking: The Meanings of Performing and Listening, Wesleyan University Press, Middletown (CT) 1998.
 • Sroczyński W., Pedagogika środowiskowa, Pedagogium. Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Warszawa 2006.
 • Winiarski N., “Środowisko wychowawcze,” in: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, vol. 6, ed. E. Różycka, Wydawnictwo Akademickie “Żak”, Warszawa 2007, p. 430.
 • Zwolińska E.A., Społeczne znaczenie muzyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75258805-78e5-4693-b1e2-1785438ebf77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.