PL EN


2016 | 2 (453) | 97-106
Article title

Bezradność liberałów. Postawa stronnictwa demokratyczno-liberalnego wobec radykalizacji życia politycznego w Galicji na przełomie XIX i XX wieku

Authors
Title variants
EN
Helplessness of Liberals. The Attitude of the Democratic Liberal Party Towards Radicalization of Political Life in Galicia at the Turn of the 19th and 20th Century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przełom XIX i XX w. przyniósł Galicji nowoczesność. Jedną z konsekwencji tego procesu była radykalizacja życia politycznego. Demoliberałowie, galicyjscy działacze polityczni związani z krakowskim dziennikiem demokratycznym "Nowa Reforma", w trosce o los kraju oraz przyszłość swego stronnictwa, musieli odpowiedzieć na to zjawisko. Dokonując korekty swojego programu, a także polemizując z ideowymi przeciwnikami chcieli powstrzymać wzrost popularności politycznego radykalizmu, a jednocześnie ocalić Galicję przed zdziczeniem politycznych obyczajów. Ich porażka była wynikiem kryzysu liberalizmu zawiązanego z nadejściem epoki masowych partii politycznych.
EN
The turn of the 19th and 20th century brought modernity in Galicia. One consequence of this process was radicalization of political life. Democratic liberals, Galician political activists connected with the Cracow democratic journal New Reform, concerned about the future of the country and their party, had to respond to this phenomenon. In revising their programme, as well as arguing against ideological opponents, they wanted to halt the growth of political radicalism in popularity, and at the same time save Galicia against savagery of political manners. Their failure resulted from the crisis of liberalism related to arrival of the era of mass political parties.
Year
Issue
Pages
97-106
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-752843b2-cdfd-43cc-ab99-355453ecc23f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.