PL EN


2014 | 2(14) | 71-91
Article title

Sport w mediasferze z perspektywy lingwisty

Authors
Content
Title variants
Sport in the media. A linguist’s perspective
Languages of publication
Abstracts
EN
In this article the texts of television commentaries from sports events are analysed. Sports competition is only a pretext and pre¬ text for a linguist. However, these two elements are semantically and chronologically related. The competition must appear first, so that the commentary can be created – a reportage, an interview with a sportsman or an informative description. A linguist is interested in a number of questions; which genre does the media presenter use to describe the sports event in his medium, what is characteristic for these models, what is characteristic for a presenter himself and his discursive perspective? The author of the article consolidates the knowledge gained in the past and uses the tools of textology, genology and discourse analysis in her research on the subject.
Contributors
author
 • Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, loewe@op.pl
References
 • Burska K., 2013, Z Czuba i na żywo – językowe sposoby kształtowania relacji sportowych na żywo na portalu internetowym www.Zczuba.pl, w: Jarosz M., Drzewiecki P., Płatek P., red., Sport w mediach, Warszawa.
 • Cockiewicz W., 1988, Komentarz transmisji sportowej w telewizji (charakterystyka składniowa). Studium z zakresu składni języka mówionego, Kraków.
 • Dziagacz J., Profesjolekt dziennikarski, http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak2/pdf _doc/33.pdf, [dostęp 21.07.2014].
 • Grochala B., 2011, Ten sam gatunek w dwóch odmianach – o telewizyjnej i internetowej relacji sportowej na żywo, w: Ostaszewska D., Przyklenk J., red., Gatunki mowy i ich ewolucja, t. IV, Gatunek a komunikacja społeczna, Katowice.
 • Gwóźdź A., oprac., 2003, Media, eros, przemoc. Sport w czasach popkultury, Kraków.
 • Jajko K., 2013, Z ringu na ekran. Klika słów o audiowizualnych reprezentacjach boksu, w: Jarosz M., Drzewiecki P., Płatek P., red., 2013, Sport w mediach, Warszawa.
 • Kita M., 1979, Problem strukturowania tekstów radiowych i telewizyjnych sprawozdań sportowych, w: „Socjolingwistyka”, nr 2.
 • Koc K., 2005, Nogi, nogi uciekły do boku!: o języku sprawozdawców sportowych, w: „Polonistyka”, nr 1.
 • Kolman K., 2012, Sacrum telewizyjnej twarzy, w: Hofman I., Kępa-Figura D., red., Współczesne media, t. 2, Kryzys w mediach, Lublin.
 • Koper M., 2003, „Poezja futbolu”. Kilka uwag o języku sprawozdawców sportowych, w: Książek- Bryłowa W., Duda H., red., Język polski. Współczesność. Historia, Lublin.
 • Koper M., 2012, Peryfrazy w języku komentatorów sportowych, w: „Roczniki Humanistyczne”, t. LX, z. 6.
 • Koper M., 2013, „Turku, kończ ten mecz!”. O mówionej odmianie języka dziennikarzy sportowych raz jeszcze, w: Jarosz M., Drzewiecki P., Płatek P., red., Sport w mediach, Warszawa.
 • Lisowska-Magdziarz M., 2006, Dyskurs – semiotyka – wspólnota interpretacyjna. W stronę modelu zintegrowanego instrumentarium badań nad zawartością mediów (zaproszenie do dyskusji), w: „Global Media Journal-Polish Edition”, no. 1, Spring, http://www.globalmediajournal.collegium .edu.pl/artykuly/wiosna%202006/Lisowska-Magdziarz-Zawartosc-dyskurs-semiotyka.pdf, [dostęp 10.06.2014].
 • Lisowska-Magdziarz M., 2008, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków.
 • Loewe I., 2013, Dyskurs telewizyjny, w: Nocoń J., Malinowska E., Żydek-Bednarczuk U., red., Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny, Kraków.
 • Loewe I., Słowo pisane w telewizji, w druku.
 • Matkowski A., 2011, Sport a język współczesnego polskiego dyskursu społecznego, Racibórz.
 • Nowowiejski B., 2011, Współczesne polskie słownictwo sportowe w ujęciu normatywnym, w: Pędzich B., Zdunkiewicz-Jedynak D., red., Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja), Warszawa.
 • Ostrowski A., 2007, Telewizyjna transmisja sportowa, czyli największy teatr świata, Wrocław.
 • Ożdżyński G., 1994, Wartościowanie w mówionym tekście komentarza telewizyjnego na przykładzie transmisji sportowej, w: „Poradnik Językowy”, z. 1–2.
 • Ożdżyński G., 1996, Komentarz telewizyjny jako forma narracji (na przykładzie transmisji z meczu tenisowego), w: Kania S., red., Wokół społecznego zróżnicowania języka, Szczecin.
 • Ożdżyński J, 1970, Polskie współczesne słownictwo sportowe, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Ożdżyński J., 2012 (pierwodruk 1978), Relacja radiowa a komentarz telewizyjny w ujęciu składniowo- informacyjnym (na materiale sportowym), w: Kita M., Loewe I., red., Język w mediach. Antologia, Katowice.
 • Piekot T., 2008, Język w grupie społecznej – wprowadzenie do badania socjolektów, Wałbrzych.
 • Pisarek W., red., 2006, Słownik terminologii medialnej, Kraków.
 • Polok K., 2007, Funkcje języka w języku sportu – próba analizy, w: Szpila G., red., Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy, Kraków.
 • Skowronek B., 2013, Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków.
 • Szczepański J.A., 1980, Od Olimpii do olimpiad, Kraków.
 • Szkudlarek-Śmiechowicz E., 2006, Wyrażanie emocji w telewizyjnych komentarzach sportowych, w: Michalewski K., red., Wyrażanie emocji, Łódź.
 • Tworek A., 2000, Język sportu – próba definicji (na przykładzie języka polskiego i niemieckiego, w: Szpila G., red., Język trzeciego tysiąclecia. Seria „Język a komunikacja”, t.1, Kraków.
 • Wiśnicki M., 2004, Słownictwo telewizyjnego komentarza sportowego, w: „Poradnik Językowy”, nr 8.
 • Wojtak M., 2011, Osobliwe byty gatunkowe i tekstowe w ich uwikłaniach komunikacyjnych. w: Ostaszewska D., Przyklenk J., red., Gatunki mowy i ich ewolucja, t. IV, Gatunek a komunikacja społeczna, Katowice.
 • Załazińska A., 2010, Metoda analizy środków niewerbalnych pojawiających się podczas wypowiedzi (na podstawie programu „Kuba Wojewódzki”), w: Wasilewski J., Nita J., red., Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-752d1295-420f-46cb-98e8-3899cc1d883e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.