PL EN


2013 | 280 | 28-38
Article title

Bieżące kierunki w kryminalistycznych badaniach dotyczących identyfikacji zwierząt należących do gatunków zagrożonych wyginięciem

Content
Title variants
EN
Contemporary trends in forensic identification of endangered animal species
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule omówiono bieżące kierunki badań z dziedziny biologii kryminalistycznej tzw. wildlife forensics, kryminalistyki dzikiej przyrody, w ujęciu badań identyfikacyjnych zwierzęcego DNA gatunków zagrożonych wyginięciem. Przedstawiono zarys problematyki związanej z handlem zwierzętami należącymi do gatunków zagrożonych wyginięciem oraz przytoczono przepisy prawne obowiązujące w tym zakresie. Wymieniono rodzaje śladów i dowodów rzeczowych pochodzenia zwierzęcego, a także sposoby ich zabezpieczania. Pośród różnych rodzajów identyfikacji zwierząt CITES wyróżniono i przedstawiono główne metody genetycznej identyfikacji materiału pochodzenia zwierzęcego gatunków zagrożonych wyginięciem. Osiągnięcia w dziedzinie badań genetycznych z ostatnich dziesięciu lat wskazują na najczęstsze i najbardziej skuteczne zastosowanie w identyfikacji zwierzęcego DNA metod wykorzystujących polimorfizm mitochondrialnego DNA (barkoding DNA, analiza SNP). W przypadkach gdy ocena na podstawie morfologii okazu danego gatunku nie jest możliwa lub dałaby niewiarygodne wyniki badań, zastosowanie molekularnych metod identyfikacji gatunkowej może być bardzo pomocnym narzędziem. Na przykładzie badań przeprowadzonych na wysoko przetworzonych tkankach zwierzęcych wchodzących w skład mieszanek medykamentów tradycyjnej medycyny azjatyckiej przedstawiono rozwiązania umożliwiające identyfikację poszczególnych gatunków zwierząt objętych ochroną. Podsumowaniem artykułu są zalecenia ISFG dotyczące standaryzacji przeprowadzania kryminalistycznych badań DNA pochodzenia zwierzęcego.
EN
The article discusses current research in the field of forensic biology – wildlife forensics in terms of identification of endangered species by DNA analysis. The author provides an overview of illegal trafficking in endangered animal species and relevant legislation. Types of traces and evidence of animal origin and methods of their preservation have been presented. The genetic ways of endangered species identification were shown amongst various methods of CITES identification. The recent decade of DNA research has demonstrated that the use of mitochondrial DNA (mtDNA barcoding, single nucleotide polymorphisms – SNPs) is the best and most effective method of animal DNA identification. In cases where morphological identification of species is not possible or fails to produce reliable results, the application of molecular methods of species identification can be quite helpful. The studies conducted on highly processed animal tissues which are used in traditional Asian medicine products provided solutions for the identification of protected species contained in mixtures. In a final part of the paper, the author presents the ISFG recommendations for standardization in the field of non–human (animal) forensic DNA investigations.
Year
Issue
280
Pages
28-38
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • dr inż., Zakład Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0552-2153
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7532720a-21d3-42e7-a695-aff78d22f607
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.