PL EN


2010 | XII | 5-16
Article title

FUNKCJONOWANIE NAZW WŁASNYCH W JĘZYKU POTOCZNYM NOWORUSKICH

Content
Title variants
EN
Functioning of Proper Names in Colloquial Speech of New Russians
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The present study discusses the pragmatic function of language as realized by proper names in colloquial speech of New Russians who in the 90’s of the 20th century became a new industrial elite in the post-Soviet Russia. Specifically, a type of a sociolect with distinct secrecy features is put to analysis; the secrecy parameter makes the language of New Russians resemble jargon. The linguistic phenomenon discussed is the more interesting as the use of proper names in the language of New Russians violates the informative principle of language interaction. It neglects the cooperation principle, the quantity and the relevance postulates, in particular. The expansion of proper names, most of which refer to brand names or brand-name products, is intentionally used by subjects of communication: first, to realize the deictic function, which indicates the cultural community and the membership within a given social group/stratum; second, to realize the sociative function, which indicates the social structure and manifests solidarity or dominance/superiority towards the addressee. In addition, the expansion of proper names constitutes a characteristic feature of postmodernism.
Year
Volume
XII
Pages
5-16
Physical description
Dates
published
2010-12-01
Contributors
 • Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Grabias S. (2003). Język w zachowaniach społecznych. Lublin.
 • Grice H.P. (1977). Logika a konwersacja. Przegląd Humanistyczny 6, s. 85–99.
 • Jędrzejko E. (2000). O językowych wykładnikach pojęcia „wstyd” w różnych koncepcjach opisu. Język a kultura 14, s. 59–75.
 • Kiklewicz A. (2007a). Притяжение языка. Т. 1. Семантика, лингвистика текста, коммуникативная лингвистика. Olsztyn.
 • Kiklewicz A. (2007b). Zrozumieć język. Szkice z filozofii języka, semantyki i lingwistyki komunikacyjnej. Łask.
 • Kleiber G. (2003). Semantyka prototypu. Kategorie i znaczenie leksykalne. Kraków.
 • Krzeczkowska M. (2008). Kultura konsumpcyjna i język noworuskich w prozie Oksany Robski. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Aleksandra Kiklewicza. Olsztyn (maszynopis).
 • Nęcki Z. (1996). Komunikacja międzyludzka. Kraków.
 • Ożóg K. (2006). Współczesna polszczyzna a postmodernizm. W: D. Knysz-Tomaszewska, J. Porayski-Pomsta, K. Wrocławski (red.). Na chwałę i pożytek nasz wzajemny. Złoty jubileusz Polonicom. Warszawa, s. 291–301.
 • Ożóg K. (2007). Polszczyzna przełomu XX i XXI wieków. Wybrane zagadnienia. Rzeszów.
 • Pisarek W. (2002). Nowa retoryka dziennikarska. Kraków.
 • Radłowska R. (2008). Oksana Robski, „Casual. Zwyczajna historia”. [online] <http://mias ta. gazeta.pl/kra kow/1,35817,3194654.html>, dostęp: 15.01.2008.
 • Robski O. [Робски О.] (2005). Casual. Москва.
 • Skowron S. (2006). Wizerunek oraz system identyfikacji firmy. W: B. Szymoniuk (red.). Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody. Warszawa, s. 39-62.
 • Sławiński J. (1992). Próby teoretycznoliterackie. Warszawa.
 • Tabakowska E. (1995). Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego. Kraków.
 • Tabakowska E. (2001). Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu. Kraków.
 • Warchala J. (2003). Kategoria potoczności w języku. Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75378db8-7173-469c-8fbd-80d2d6c04a4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.