PL EN


2016 | 5 | 8 | 93-103
Article title

Konsekwencje nowej ustawy refundacyjnej dla pacjentów i płatnika

Content
Title variants
EN
Consequences of the new Reimbursement Act for patients and the public payer
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowa ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Celem jej wprowadzenia było m.in. przekształcenie systemu refundacji w Polsce tak, aby w ramach dostępnych publicznych środków finansowych odpowiadał w możliwie najwyższym stopniu aktualnemu zapotrzebowaniu społecznemu w zakresie zaopatrzenia w produkty refundowane. Konsekwencjami wejścia w życie nowej ustawy refundacyjnej – boleśnie odczuwanymi przez pacjentów – był jednak spadek udziału refundacji (a tym samym wzrost współpłacenia społeczeństwa) w wartości zakupionych leków wydawanych z przepisu lekarza (leków Rx).
EN
The Act on the Reimbursement of Medicines, Foodstuffs Intended for Particular Nutritional Uses and Medical Devices came into force on 1 January 2012. Its purpose was to transform the Polish medicine reimbursement so that the available public funds corresponded as closely as possible to the current social needs in the supply of refunded products. The consequence of the new reimbursement act – experienced painfully by patients - was a decrease in the share of reimbursement (and thus increase in patients’ contribution) in the value of the purchased medicine on prescription (Rx).
Year
Volume
5
Issue
8
Pages
93-103
Physical description
Dates
published
2016-12-31
online
2016-12-31
Contributors
 • Doktor habilitowany nauk medycznych; Centrum Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
 • Doktor; Centrum Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
References
 • Adamski, J., Urban, K., . i Warmińska E. (2014). Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz, . Warszawa: Wolters Kluwer SA, Warszawa..
 • Czapiński, J. i Panek, T. (red.). (2015). Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków – raport, red.: J. Czapiński, T. Panek, Warszawa, Rada Monitoringu Społecznego, listopad 2015, . Pozyskano z: www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf (dostęp: 8.09.2016).
 • Czarnocki, J. (2016). Podsumowanie polskiego rynku farmaceutycznego w 2015 roku, . „Pharmaceutical Representative” , nr 2 (44).
 • GUS. (2012/2016). Rocznik Statystyczny RP 2011–2015. Warszawa: GUS. Pozyskano z: www.stat.gov.pl.
 • Kancelaria Prawna GESSEL. (2014). Refundacja leków w Polsce, Kancelaria Prawna GESSEL, Warszawa, wrzesień 2014,. Pozyskano z: www.gessel.pl/o-kancelarii/aktualnosci/228-2014-raport-kancelarii-gessel-----refundacja-lekow-w-polsce (dostęp: 15.07.2016)
 • Kula, P. (2011). Polski rynek apteczny – szanse i zagrożenia, . PharmaExpert, . Pozyskano z: www.farmacja-polska.org.pl/cms/uploads/dokumenty/prezentacja%20PharmaExpert (dostęp: 17.07.2016).
 • MAHTA Sp. z o.o. (2014). Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację po wejściu w życie Ustawy o refundacji, Analiza danych, Wersja 1.0, MAHTA Sp. z o.o., Warszawa, 2.06.2014, czerwca. Pozyskano z:
 • Michalczyk, L., . (2011). Procedury i zakres refundacji leków w polskim systemie opieki zdrowotnej, . Polityka Zdrowotna, nr IX, grudzień 2011.
 • Momot, R. (2016). Rynek dystrybucji farmaceutycznej w Polsce – raport, Fundacja Republikańska 2016, . Pozyskano z: www.federacjapp.pl/download/1693 (dostęp 12.10.2016).
 • PwC, Baker&McKenzie, Centrum im. A. Smitha. (2012). „Do trzech razy sztuka” – Ustawa Refundacyjna po publikacji trzech pierwszych wykazów Próba oceny skutków regulacji; , PwC, Baker&McKenzie, Centrum im. A. Smitha, maj 2012, . Pozyskano z: www.pwc.pl/.../publikacje/raport_ustawa_refundacyjna_po_publikacji_trzech_ (dostęp:15.07.2016).
 • Sequence HC Partners Sp. z o.o., Domański Zakrzewski Palinka sp. k. (2014). Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną. Ocena skutków regulacji; . Sequence HC Partners Sp. z o.o., Domański Zakrzewski Palinka sp. k.; Raport zlecony i sfinansowany przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Warszawa, październik 2014, . Pozyskano z: www.infarma.pl/.../wplyw-ustawy-o-refundacji-lekow-na-dostep-pacjenta-do-farmak (dostęp: 15.07.2016).
 • www.korektorzdrowia.pl/.../wydatki-narodowego-funduszu-zdrowia-na- (dostęp: 12.07.2016).
 • Zielona Księga II. (2008). Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II -– raport, wersja trzecia, . Warszawa 2008, str.40;. Pozyskano z: www.sluzbazdrowia.com.pl/pdf/ZielonaKsiegaII.pdf (dostęp: 12.09.2016)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-753a712b-01d5-4506-91a5-80da7d68aaa8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.