PL EN


2016 | 2 | 4 | 31-53
Article title

Zygmunt Wenda – zarys myśli politycznej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza myśli politycznej Zygmunta Wendy, jednego z czołowych działaczy (szefa sztabu) Obozu Zjednoczenia Narodowego (OZN) – finalnej formy działalności politycznej sanacji. Jego poglądy najpełniej reprezentowały treść i ducha koncepcji głoszonych przez Obóz Zjednoczenia Narodowego; przez pryzmat postaci Wendy widać dokładnie charakter potencjału ideologicznego tej formacji. W pracy można wyróżnić kilka zasadniczych części. We wstępie przedstawiono cel badań oraz scharakteryzowano wykorzystane materiały i pojęcia. Następnie nakreślono rys biograficzny i osobowy Zygmunta Wendy, wskazując na związki między cechami osobowościowymi a poglądami politycznymi. Kolejny rozdział dotyczy problematyki narodu i mniejszości narodowych w myśli politycznej Wendy; podkreślając odejście od dotychczasowej linii sanacji, ukazano jednocześnie enigmatyczność publicznych wypowiedzi szefa sztabu OZN. W kolejnej części przedstawiono zagadnienie idei wodza, stanowiącej centralny punkt koncepcji politycznej Zygmunta Wendy. Po niej omówiono poglądy gospodarcze reprezentowane przez szefa sztabu ONZ. Kończąca artykuł rekapitulacja stanowi próbę przedstawienia związków myśli Zygmunta Wendy z konkretnymi doktrynami politycznymi. Niniejszy artykuł jest zmodyfikowaną wersją rozdziału pracy magisterskiej obronionej przez autora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Year
Volume
2
Issue
4
Pages
31-53
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • J. Szacki, Pytania o populizm, „Tygodnik Powszechny”, nr 33 z 17 VIII 2003 r.
 • H. Izdebski, Doktryny polityczno – prawne: fundamenty współczesnych państw, wyd. 2 [uzup.], Warszawa 2012
 • Przekrój. Miesięcznik poświęcony sprawom Polski, rocznik 2, numer 1 (5), styczeń 1939
 • Skład osobowy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komisyj Sejmowych, wydanie pierwsze, Warszawa, grudzień 1938
 • Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, [red. nauk. J.M. Majchrowski], Polska Oficyna Wydawnicza „BCW”, Warszawa 1994
 • J. Majchrowski, Silni – zwarci – gotowi. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego, Warszawa 1985
 • Z. Wenda, Z marszałkiem Śmigłym. Wspomnienia, Paryż 1991-1992
 • O czym świadczy chociażby zakończenie przemówienia wygłoszonego na okręgowym zjeździe OZN w Kielcach słowami: „Zaufania Wodza nie zawiedziemy – rozkaz wykonamy!”. Zob. Z. Wenda, O siłę własną Polski: przemówienie szefa sztabu Obozu Zjednoczenia Narodowego płk. dypl. Zygmunta Wendy, wygłoszone na okręgowym zjeździe O. Z. N. w Kielcach w dniu 16 października 1938 roku, Warszawa 1938
 • Deklaracja ideowo-polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego, Wydanie drugie, Środkowy Wschód, 1946
 • Spraw. sten. z 11 pos. Sejmu z 6 II 1939 r., łam 9, 10. Wykorzystane w artykule stenogramy sejmowe są dostępne na stronie internetowej Biblioteki Sejmowej (biblioteka.sejm.gov.pl)
 • Jedyna droga. Mowa szefa sztabu OZN płk. Z. Wendy, „Gazeta Polska”, nr 127 z 8 V 1939 r.
 • Monitor Polski nr 163 z 16 lipca 1936 r.
 • Z. Wenda, O siłę własną...; Jedyna droga. Mowa szefa sztabu OZN płk. Z. Wendy, „Gazeta Polska”, nr 127 z 8 V 1939 r.
 • T. Katelbach, Spowiedź pokolenia, oprac., poprawił i posłowiem opatrzył S. Cenckiewicz, Gdańsk 2001
 • K. Świtalski, Diariusz 1919-1935, Warszawa 1992
 • A. Micewski, W cieniu marszałka Piłsudskiego, Warszawa 1968
 • T. Jędruszczak, Piłsudczycy bez Piłsudskiego: powstanie Obozu Zjednoczenia Narodowego w 1937 roku, Warszawa 1963
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-754302f3-33f5-43fe-ae8e-2e326ae251f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.