PL EN


2016 | 22 | 48 | 483-497
Article title

Polskojęzyczne publikacje homilii w serwisie YouTube jako XXI-wieczne zbiory homiletyczne

Authors
Content
Title variants
EN
Homilies in Polish on YouTube as the 21st Century Place of Preaching
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Naturalną formą przekazu wiary jest nauczanie oralne. Szczególną jego formą są kazania i homilie. Na przestrzeni wieków zostało opublikowanych wiele materiałów homiletycznych, zawierających zapis tego rodzaju nauczania. Najnowszą formą publikacji homilii jest portal YouTube. Wyniki wyszukiwania słowa „homilia” w polskiej wersji YouTube odsyłają do około 253 000 materiałów, natomiast zapytanie o „kazanie” wskazuje 53 000 wyników. W związku z kilkuset tysiącami publikacji mogącymi służyć za materiał badawczy dla homiletyki autor stawia pytanie: Czy filmiki z sieci mogą pełnić rolę współczesnych homiliarzy? Przykłady zbiorów kazań, znajdujących się na YouTube i omówionych w artykule, wskazują, że można je traktować jako nowoczesną formę homiliarzy. Szczególnie dotyczy to homilii zamieszczonych przez instytucje kościelne. Formalną różnicą pomiędzy zbiorem kazań wydanym w postaci książki a uzyskanym za pomocą dostępu do sieci jest nośnik. Warto podkreślić, że publikacja w formie audiowizualnej posiada cechy homilii utracone w druku, a istotne dla przekazu oralnego. Autor wskazuje, że publikacje treści w serwisie YouTube mają również swoje słabe strony. Mimo tego wnioskuje, że nie należy bać się tych swoistych homiliarzy.
EN
Natural form of transmission of the faith is the oral teaching. The sermons and homilies are its special form. Over the centuries, many materials have been published as homiletic. The recent form of homilies publication is YouTube. The search results for the word “homily” refers to about 253 000 materials, while the querry about “sermon” indicates 53 000 results on the Polish version of YouTube. In this study the author tries to answer the question: can the internet moveis be considerated as the contemporary homiliriums? The study, based on some examples, gives the answer: yes. The formal difference between the set sermon pub- lished as a book and obtained by On-line access is the a data carrier. It is worth to underline that the publication in audio-visual form has more important characteristics of a spoken homily than its printed version. Of course the On-line resources of the homilies have not only van- tages, but we shouldn’t fear to use them.
Year
Volume
22
Issue
48
Pages
483-497
Physical description
Contributors
author
 • Opole, UO
References
 • BENEDYKT XVI, Posynodalna adhortacja apostolska, „Sacramentum caritatis”. O Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła, Kraków 2007.
 • DZIWISZ S., Dekret w sprawie suspensy dla ks. dra hab. Piotra Natanka, 20.07.2011, http://www.diecezja.pl/ksieza/listy-i-dekrety/dekret-w-sprawie-suspensy-dla-ksdra-hab-piotra-natanka.html (12.05.2015).
 • FRANCISZEK, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie, Kraków 2013.
 • Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 2008.
 • CZERSKI J., Wprowadzenie do ksiąg Nowego Testamentu, Opole 1996.
 • DRAGUŁA A., Zbawcza chwila, „Biblioteka Kaznodziejska” 4 (2009), s. 9–18.
 • DRAGUŁA A., Internet jako pomoc kaznodziejska. Szkic z homiletyki internetowej w: G. CHOJNACKI (red.), Studia Paradyskie, t. XVII–XVIII, Paradyż – Zielona Góra – Szczecin 2007–2008, s. 135–142.
 • DRAGUŁA A., Polskojęzyczne pomoce kaznodziejskie i homilijne w internecie, w: M. KUBIAK, W. PRZYCZYNA (red.), Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań, Poznań 2008, s. 101–109.
 • DRAGUŁA A., Na portalu czy od ambony?, „Pastores” 1 (2009), s. 39–49.
 • ICIEK M., Retoryczność przepowiadania słowa Bożego dla studentów na przykładzie wybranych internetowych zasobów kaznodziejskich z lat 2008–2012, Katowice 2013 (praca mgr w bibl. WT Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).
 • KELBER W.H., The Oral and Written Gospel: The Hermeneutics of Speaking and Writing in the Synoptic Tradition, Mark, Paul and Q, Philadelphia 1983.
 • KOŁODZIEJ B., Internet w pracy kaznodziejskiej, w: L. SZEWCZYK, W. SZTYK (red.), Kapłan w posłudze słowa Bożego, Katowice 2010, s. 172–182.
 • LEVINSON P., Nowe nowe media, tłum. M. Zawadzka, Kraków 2010. LIS M., Transmisja niedzielnej Eucharystii w radiu i telewizji, w: E.MATEJA (red.), Niedziela w społeczeństwie pluralistycznym, Opole 2001, s. 127–134.
 • ŁYSY H., Liturgiczne i pozaliturgiczne przepowiadanie do dzieci w Kościele w Polsce po Soborze Watykańskim II. Teoria i praktyka, Opole 2011.
 • ONG W., Oralność i piśmienność, tłum. J. Japola, Warszawa 2011.
 • PANUŚ K., Wielcy mówcy Kościoła w Polsce, Kraków 2005.
 • PRZYCZYNA W., Co się dzieje z polską homilią?, AK (2004), nr 569, s. 96–108.
 • SIWEK G., Przepowiadać skuteczniej, Kraków 1992.
 • SŁAWIŃSKI H., Nowoczesna technologia a liturgia: historia i współczesne wyzwania, „Studia Włocławskie” 14 (2012), s. 302–318.
 • SŁAWIŃSKI H., Obcojęzyczne pomoce do homilii i kazań w internecie, w: M. KUBIAK,W. PRZYCZYNA (red.), Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań, Poznań 2008, s. 81–100.
 • SŁAWIŃSKI H., Przygotowanie homilii: kazanie za pomocą internetu, AK (2007), nr 590, s. 125–132.
 • WOLNY J., Łaciński zbiór kazań Peregryna z Opola i ich związek z tzw. „Kazaniami Gnieźnieńskimi”, w: J. LEWAŃSKI (red.), Średniowiecze. Studia o kulturze, t. I, Warszawa 1961.
 • Akademia twórców YouTube, http://youtube.com/yt/creators/pl/index.html (2.05.2015).
 • LEGAN M., Kilka słów o Słowie, https://www.youtube.com/user/MichalLegan (10.05.2015).
 • SZOSTAK A., Kanał Langusta na palnie, https://www.youtube.com/user/Langustanapalmie (10.05.2015).
 • KUBIAK M.K., „Biblioteka Kaznodziejska” — 100 lat w służbie Kościoła w Polsce, w: Biblioteka Kaznodziejska wersja elektroniczna, https://www.bkaznodziejska.pl/O-nas/Sympozjum-homiletyczne/test/Biblioteka-Kaznodziejska-100-latw- sluzbie-Kosciola-w-Polsce (01.05.2015).
 • Oficjalny kanał Watykanu na YouTube, https://www.youtube.com/user/vatican/about (5.05. 2015).
 • Rynek sprzedaży komórek w 2015 r., http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,17686112,TelforceOne__Rynek_sprzedazy_komorek_siegnal_ok__9_5.html (02.05.2015).
 • Statystyki YouTube, https://www.youtube.com/yt/press/pl/statistics.html (02.05.2015).
 • To najstarsze homilie chrześcijańskie, OsRomPol 28 czerwca 2012 r. http://www.osservatore romano.va/pl/news/to-najstarsze-homilie-chrzescijanskie (02.05.2015).
 • WYDRA W., Najstarsze polskie kazania, w: http://www.verbasacra.pl/archiwum/kazaniapozt.htm (01.05.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75474207-0e1a-4982-8e76-cd18fca3764d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.