PL EN


Journal
2015 | 1 | 127-152
Article title

Czy eugenika felicytologiczna jest w ogóle możliwa?

Authors
Content
Title variants
EN
Is felicitous eugenic possible at all?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article tries to answer the question: is felicitous eugenics and creating people by genes manipulation a dan-gerous thing? It is a utopia or it is a new hope? Habermas and Fukuyama are convinced that it leads us to immoral changes in the human nature. But this might be pouring the baby out with the bathwater. In fact medicine for a long time was changing our boundaries of life, death and that of what is normal or not. To respectively reflect on this issue, there is a need for appropriate criteria. This is the role of two terms: the glam thinking and the effective thinking. The first is always focused on a good impression. The second considers the actual effects on the human nature, but not in the utilitarian way. It takes into account the consequences and responsibility for any attempts to interfere in the human being. The author gives examples of these two types of thinking and leads them to conse-quences for human nature. And if we want to talk about responsible eugenics, it is the only way to do that.
Journal
Year
Issue
1
Pages
127-152
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Alichowicz A.: Eutanazja i lekarska pomoc w samobójstwie. [w:] Bioetyka. Red. J. Różyńska i W. Chańska. Warszawa 2013.
 • Budzeń M.: Sterowanie głosem zamiast pilota jest wygodne, ale może być zagrożeniemdla prywatności [online]. [dostęp: 12.03.2015]. World Wide Web: http://www.dobreprogramy.pl/Sterowanie-glosem-zamiast-pilota-jest-wygodne-ale-moze-byc-zagrozeniem-dla-prywatnosci,News,60893.html
 • Chańska W., Żylicz Z.: Etyczne aspekty opieki paliatywnej. [w:] Bioetyka. Red. J. Różyńska i W. Chańska. Warszawa 2013.
 • Chańska W.: Rezygnacja z leczenia podtrzymującego życie. [w:] Bioetyka. Red. J. Różyńska i W. Chańska. Warszawa 2013.
 • Fijałkowska B.: Oblicza niepełnosprawności. [w:] Bioetyka. Red. J. Różyńska i W. Chańska. Warszawa 2013
 • Fijałkowska B.: Teorie zdrowia i choroby. [w:] Bioetyka. Red. J. Różyńska i W. Chańska. Warszawa 2013.
 • Fukuyama F.: Koniec człowieka: konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Przeł. B. Pie-trzyk. Kraków 2004.
 • Habermas J.: Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej? Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa 2003.
 • Huxley A.: Nowy wspaniały świat. Przeł. B. Bogdan. Warszawa 2013.
 • Huxley A.: Ostateczna Rewolucja [online]. [dostęp: 19.03.2015]. World Wide Web: https://www.youtube.com/watch?v=My02NFCwcQo#t=272
 • Kapusta A.: Spór o pojęcie choroby psychicznej. [w:] Bioetyka. Red. J. Różyńska i W. Chań-ska. Warszawa 2013.
 • Król dynamitu - o Alfredzie Noblu mówiła skandynawistka Anna Marciniakówna. Audycja M. de Latour z cyklu "Biografia dźwiękowa” (11.12.1996), Polskie Radio [online]. [dostęp: 05.01.2015]. World Wide Web: http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/986517,Nagroda-Nobla-%E2%80%93-prestizowy-wyrzut-sumienia-
 • Machiavelli N.: Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza. Przeł. E. Górczyńska. Warszawa 2009.
 • Mackay A. L.: The Harvest of a Quiet Eye. Bristol and London 1997.
 • Maritain J.: Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach filozofii moralnej. Przeł. Jarosław Merecki. Lublin 2001.
 • Marks K.: Tezy o Feuerbachu. [w:] K. Marks, F. Engels: Dzieła. T. 3. Przeł. S. Filmus. Warsza-wa 1975.
 • Mepham B.: Bioetyka. Przeł. E. Bartnik, P. Gloik, J. Klimczyk. Warszawa 2008.
 • Nowy słownik języka polskiego. Red. E. Sobol. Kraków 2002.
 • Orwell G.: Rok 1984. Przeł. T. Mirkowicz. Warszawa 2014.
 • Różyńska J.: Etyka i diagnostyka przedurodzeniowa. [w:] Bioetyka. Red. J. Różyńska i W. Chańska. Warszawa 2013.
 • Różyńska J.: Etyka i wspomagana prokreacja. [w:] Bioetyka. Red. J. Różyńska i W. Chańska. Warszawa 2013.
 • Schopenhauer A.: Aforyzmy o mądrości życia. Przeł. J. Garewicz. Warszawa 1997.
 • Schopenhauer A.: O wolności ludzkiej woli. Przeł. A. Stögbauer. Kraków 2006.
 • Skoczylas M., Kordek A., Łoniewska B., Maleszka R., Rudnicki J.: Problemy kliniczne u cho-rych na odmianę Herlitza pęcherzowego oddzielania się naskórka. „Postępy Neonatologii” 2011, 2 (17).
 • Słownik filozofii. Red. J. Hartmann. Kraków 2004.
 • Smilansky S.: 10 moralnych paradoksów. Przeł. W. Kostrzewski. Kraków 2009.
 • Swieżawski S.: Wstęp do kwestii 80. [w:] Tomasz z Akwinu: Traktat o człowieku - Summa teologii 1, 75-89. Przeł. J. Świeżawski. Kęty 2000.
 • Teather D.: Lesbian couple have deaf baby by choice. „theguardian” 2002 [online]. [dostęp: 19.03.2015]. World Wide Web: http://www.theguardian.com/world/2002/apr/08/davidteather
 • The Butterfly Circus [online]. [dostęp: 19.03.2015]. World Wide Web: https://www.youtube.com/watch?v=0Ie7yCOy2P0
 • Walka o schedę po dyktatorze komunistycznej Korei grozi wojną [online]. [dostęp: 20.03.2015]. World Wide Web: http://www.polskatimes.pl/artykul/296775,walka-o-schede-po-dyktatorze-komunistycznej-korei-grozi-wojna,2,id,t,sa.html
 • Wieczorek K. M.: Człowiek projektowany. Część XV – zabawy w Pana Boga. Chropaczowskie „Wiadomości Parafialne” listopad 2015, nr 188 (388).
 • Wieczorek K. M.: Rozum – zawsze do szczęścia (nie)potrzebny. „ProLog” 2014, nr 2 (2).
 • Wittgenstein L.: Tractatus logico-philosophicus. Przeł. B. Wolniewicz. Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-754c5256-4533-4d0e-b7af-1baaf9e53302
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.