PL EN


2016 | 15 | 2 | 89-106
Article title

Wybitni trenerzy medalistów olimpijskich – absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Content
Title variants
EN
Prominent trainers of Olympic medalists – graduates of the “Eugeniusz Piasecki” Academy of Physical Education in Poznan
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono sylwetki 11 wybitnych trenerów absolwentów poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego: Michała Brzuchalskiego, Janusza Czerwińskiego, Mariana Drażdżewskiego, Krzysztofa Kisiela, Pawła Kowalskiego, Tomasza Andrzeja Kryka, Sławomira Nowaka, Czesława Szulca, Wernera Urbańskiego, Marcina Witkowskiego i Aleksandra Wojciechowskiego. Wiedza uzyskana w trakcie studiów z zakresu teorii treningu sportowego i przygotowania do uczestnictwa w zawodach sportowych pozwoliła im szkolić z sukcesami wielu reprezentantów Polski i innych krajów, tak w startach olimpijskich, jak i na mistrzostwach świata i Europy oraz w innych imprezach sportowych wysokiej rangi. Są wśród tych sportowców przedstawiciele lekkiej atletyki, pływania, żeglarstwa, kajakarstwa, wioślarstwa i piłki ręcznej.
EN
The article presents profiles of 11 notable coaches, who graduated from the Academy of Physical Education in Poznań (AWF): Michał Brzuchalski, Janusz Czerwiński, Marian Drażdżewski, Krzysztof Kisiel, Paweł Kowalski, Tomasz Andrzej Kryk, Sławomir Nowak, Czesław Szulc, Werner Urbański, Marcin Witkowski and Aleksander Wojciechowski. The knowledge gained during the study of the theory of sports training and preparation for participation in sports competitions allowed them to train successfully many representatives of Poland and other countries at the Olympic Games, World and European Championships and other events of high rank. Among those athletes there are representatives of athletics, swimming, sailing, canoeing, rowing and handball.
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Wydział Wychowania Fizycznego i Ochrony Zdrowia
References
 • Eider J., Eider P., Olimpijczycy i paraolimpijczycy województwa zachodniopomorskiego Londyn 2012, Szczecin 2012.
 • Eider J., Olimpijczycy i paraolimpijczycy klubów sportowych województwa zachodniopomorskiego – Ateny 2004. Olympians and Paralympian’s of sports clubs of the West Pomerania province – Athens 2004, Szczecin 2004.
 • Eider J., Olimpijczycy i paraolimpijczycy województwa zachodniopomorskiego – Pekin 2008, Szczecin 2009.
 • Gaj J., Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Poznaniu w latach 1950/1951– 1972/1973, [w:] J. Gaj (red.), Dzieje Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1919–1994), „Monografie AWF w Poznaniu” nr 312, Poznań 1996.
 • Jackowski J., Morfologiczne podstawy procesów selekcyjnych wśród młodzieży uprawiającej lekkoatletykę, „Roczniki Naukowe WSWF w Poznaniu” 1968, z. 16.
 • Janusz Czerwiński – 50 lat z piłką ręczną, Gdańsk 2012. Kochanowicz K., Opinia do wniosku o nadanie godności doctora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku prof. dr hab. Januszowi Czerwińskiemu, [w:] Janusz Czerwiński – doctor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Gdańsk 2003.
 • Łuczak M., Wojciech Lipoński, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej”, Gorzów Wlkp. 2009, nr 10.
 • Osięgłowski J., Wielkopolski sport pływacki. Wzloty i upadki, Wyd. eMPi2 , Poznań 2007.
 • Poprawski B., Stawczyk Z., Ćwiczenia ogólnorozwojowe lekkoatlety, Seria: „Skrypty WSWF” 1972, nr 13.
 • Riedl T., Laudacja promotorska, [w:] Janusz Czerwiński – doctor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Gdańsk 2013.
 • Stawczyk Z., Hoffmann K., Jackowski J. i in., Podstawowe formy pracy treningowej młodych lekkoatletów, „Skrypty WSWF nr 9”, Poznań 1971.
 • Stawczyk Z., Z badań rozkładu tempa w chodach lekkoatletycznych na dystansach 20 i 50 kilometrów, w: IV Sympozjum Rola rytmów biologicznych w wychowaniu fizycznym i sporcie, „Monografie WSWF w Poznaniu” 1973, nr 43.
 • Wachowski E., Wybitni trenerzy i sportowcy poznańskiej uczelni wychowania fizycznego, „Monografie nr 155”, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 1979.
 • Woltmann B., Ryszard Wryk, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej”, Gorzów Wlkp. 2013, nr 14.
 • Wryk R., Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej, Wyd. Nauka i Innowacje, Poznań 2015.
 • Wryk R., Początki ruchu olimpijskiego w Polsce, Wyd. Nauka i Innowacje, Poznań 2012.
 • Wryk, R., Sport olimpijski w Polsce 1919–1939. Biogramy olimpijczyków, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75522b48-1c21-4a02-8123-1445dc59565e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.