PL EN


2014 | 5(929) | 125-133
Article title

Ekonomiczno-prawna konstrukcja małżeństwa i rozwodu

Title variants
EN
The Economic-legal Construction of Marriage and Divorce
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono ekonomiczne i prawne skutki małżeństwa. Podjęto się także zweryfikowania tezy, że małżeństwo to instytucja o charakterze prawno-ekonomicznym podobna w swej konstrukcji do spółki cywilnej. Przeanalizowano w tym celu również ekonomiczno-prawne skutki rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Instytucję małżeństwa przyrównano do spółki prawa cywilnego i wskazano analogiczne regulacje prawne o charakterze ekonomiczno-gospodarczym.
EN
This paper focuses on the effects of both economic and legal aspects of marriage and divorce. I seek to verify the thesis that a marriage is a kind of legal and economic entity, similar in construction to a company regulated by civil law. To test the thesis, I examine the economic and legal implications of ending a marriage by divorce. The institution of marriage is likened to the civil law regulations of companies while also possessing a number of economic aspects.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Prawa Publicznego, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
  • Bochenek M. [2004], Szkice o ekonomii i ekonomistach, Mado, Toruń.
  • Bodnar A. i in. [2010], Rozwód i separacja. Sądowe komentarze tematyczne, C.H. Beck, Warszawa.
  • Mankiw N.G., Taylor M.P. [2009], Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
  • Nazaruk P. [2012], komentarz do księgi trzeciej, tyt. XXXI art. 864 [w:] Stępień-Sporek A. i in., Kodeks cywilny. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
  • Czech B. [2011], komentarz do tyt. I dz. IV art. 56 [w:] Piasecki K. i in., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
  • Sychowicz M. [2011], komentarz do tyt. I dz. II art. 23 [w:] Piasecki K. i in., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 lutego 1994 r., I ACr 847/93, OSAiSN 1994/11-12 poz. 65, „Wokanda” 1995/4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-755c1a58-7fec-4b73-9fdb-33de80240ddd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.