PL EN


2016 | 126 | 251-264
Article title

Z badań nad historią muzyki w klasztorze sióstr dominikanek na Gródku w Krakowie

Authors
Content
Title variants
EN
From the research on the history of music in the Dominican Convent at Gródek, Cracow
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł jest pierwszym opracowaniem dotyczącym muzyki w klasztorze dominikanek Na Gródku w Krakowie. Autor koncentruje się na historii organów w kościele klasztornym. W 1820 r. w świątyni notowano dwa pozytywy (małe organy): większy pod chórem zakonnym i mniejszy na chórze. W 1838 r. instrument z chóru zakonnego został sprzedany, natomiast w latach 1838-1839 powstały w kościele nowe organy, umieszczone zapewne pod chórem. Po 1864 r. ich stan ulegał pogorszeniu, w związku z czym podjęto decyzję o zakupie nowych organów. W 1870 r. klasztor otrzymał na ten cel pieniądze od cesarza Ferdynanda, jednak przedsięwzięcie nie doczekało się realizacji. Ostatecznie rolę instrumentu akompaniującego podczas liturgii przejęła fisharmonia, a zdezelowane organy zostały usunięte. W drugiej połowie XIX w. zainstalowano organy elektroniczne. Od 2010 r. dominikanki zbierały pieniądze na zakup organów piszczałkowych. Ostatecznie zakupiony został używany instrument firmy Walcker z 1970 r., sprowadzony z Niemiec, a następnie zamontowany w kościele w 2011 r. Na przestrzeni kilku stuleci w kościele grali organiści. Były nimi zarówno osoby świeckie, jak i siostry zakonne
EN
The present article is the first one concerning music in the Dominican Convent at Gródek in Cracow. The author concentrates on the history of organs in the convent church. In 1820 the church had two positives (small organs): a larger one under the convent choir and a smaller one on the choir. In 1838 the instrument from the choir was sold, while in the years 1838-1839 new organ was installed in the church, supposedly under the choir. After 1864 the organ’s condition worsened gradually, that is why a decision was made to buy a new one. In 1870 the Convent received money from Emperor Ferdinand for this purpose, however the plan was not realised. Eventually the role of an accompanying instrument during the service was taken over by the harmonium and the dilapidated organ was removed. In the second half of the 19th century electronic organ was installed. Since 2010 the Dominican Sisters had collected money to buy a pipe organ. Finally a second-hand Walker organ was bought, brought from Germany and installed in 2011. In the course of several ages both lay persons and Dominican Sisters performed as church organists.
Contributors
author
References
  • Opracowania
  • Chybiński A., Z poszukiwań historyczno-muzycznych w klasztorach krakowskich [w:] „Przegląd Muzyczny” R. III, 1910, nr 3;
  • Przybylski T., Organistyka krakowska XVIII i XIX wieku oraz w latach międzywo-jennych XX wieku [w:] „Organy i muzyka organowa XIII”, red. J. Krassowski, Gdańsk 2006;
  • Stefaniak P., Zarys dziejów klasztoru Dominikanek „na Gródku” w Krakowie, ma-szynopis.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7565cc3b-32c5-4616-98a5-595faefc095a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.