PL EN


2018 | 3(146) | 103–122
Article title

Udział Polski w transformacji międzynarodowego prawa inwestycyjnego. Aspekty prawnomiędzynarodowe i konstytucyjne

Authors
Content
Title variants
EN
Poland’s participation in the transformation of the international investment law. International and constitutional law aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
International investment law is in the process of profound reforms, aimed at guaranteeing a better balance between the interests of foreign investors and the interests of host states. Such a process is strictly connected with the dispute resolution mechanism included in the bilateral investment treaties. The controversy resulting from the application of these treaties has led some states to take measures to denounce them. Poland has also taken such an actions, which are currently focused on BITs concluded with other EU Member States due to their potential inconsistency with EU law. The main aim of the article is to present the specifi cs of fi nal clauses of bilateral treaties on the protection and promotion of investments, describing solutions adopted by states in order to terminate those treaties and to present Polish practice in this regard.
Year
Issue
Pages
103–122
Physical description
Contributors
 • Dr, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
References
 • 1. Ascensio H., Consequence of the Invalidity, Termination or Suspension of the Operation of a Treaty — Art.70, [w:] Vienna Conventions on the Law of Treaties, red. O. Corten, P. Klein, Oxford University Press, Oxford 2011, pkt 20.
 • 2. Aust A., Modern Treaty Law and Practice, Cambridge 2007.
 • 3. Binder C., A Treaty Law Perspective on Intra-EU BITs, „The Journal of World Investment & Trade” 2016, t. 17, issue 6.
 • 4. Dziurda M., Wpływ umów BIT na suwerenność państw, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013, nr 12.
 • 5. Gruszczyński Ł., Nowak Ł., Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych a międzynarodowe prawo inwestycyjne: uwagi w kontekście sporu Philip Morris Asia Limited v. Australia, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2015, t. XV.
 • 6. Jeżewski M., Międzynarodowe prawo inwestycyjne, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • 7. Kułaga Ł., Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny z perspektywy zasady rządów prawa, [w:] Arbitraż w prawie międzynarodowym, red. C. Mik, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • 8. Kułaga Ł., Minimalny standard traktowania a traktowanie sprawiedliwe i słuszne w międzynarodowym prawie inwestycyjnym, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016.
 • 9. Kułaga Ł., W kierunku zmiany paradygmatu międzynarodowych porozumień inwestycyjnych, „Forum Prawnicze” 2016, nr 5 (37).
 • 10. Kułaga Ł., Unia Europejska a zmiana paradygmatu w międzynarodowym prawie inwestycyjnym, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, nr 4.
 • 11. Mik C., Przekazanie kompetencji przez Rzeczpospolitą Polską na rzecz Unii Europejskiej i jego następstwa prawne (uwagi na tle art. 90 ust. 1 Konstytucji), [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, red. C. Mik, Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, Toruń 1999.
 • 12. Kranz J., Wyrozumska A., Kilka uwag o umowie polsko-amerykańskiej w sprawie tarczy antyrakietowej, „Państwo i Prawo” 2009, z. 7.
 • 13. Nowakowski M., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2013 r., sygn. akt K 33/122, „Ius Novum” 2015, nr 4.
 • 14. Pohl J., Temporal Validity of International Investment Agreements: A Large Sample Survey of Treaty Provisions, OECD Working Papers on International Investment 2013, nr 4.
 • 15. Ripinsky S., Russia, [w:] Commentaries on Selected Model Investment Treaties, red. C. Brown, Oxford University Press, Oxford 2013, s. 620.
 • 16. Salacuse J.W., The Law of Investment Treaties, Oxford University Press, Oxford 2015.
 • 17. UNCTAD, World Investment Report 2017 Investment and the Digital Economy, New York 2017.
 • 18. UNCTAD, UNCTAD’s Reform Package for the International Investment Regime, December 18, 2017, <http://investmentpolicyhub.unctad.org>.
 • 19. Voon T., Mitchell A.D., Denunciation, Termination and Survival: The Interplay of Treaty Law and International Investment Law, <http://ssrn.com>.
 • 20. Titi C., Most-Favoured-Nation Treatment, Survival Clauses and Reform of International Investment Law, Working Paper, 26 November 2015, <http://ssrn.com>.
 • 21. Wojtyczek K., Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • 22. Wittich S., Article 70, [w:] Vienna Convention on the Law of Treaties, red. O. Dorr, K. Schmalenbach, Springer, Berlin–Heidelberg 2012, s. 1206.
 • 23. Wyrozumska A., Umowy międzynarodowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-756d3e9d-bc02-40d0-a33b-d1e8ee2ec20a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.