PL EN


Journal
2018 | 1 | 42-55
Article title

Jezus Chrystus i Jego nauczanie w neokabale szkoły duchowej Bnei Baruch

Authors
Content
Title variants
EN
Jesus Christ and His teaching in the interpretation of the Bnei Baruch neo-kabbalah
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia Instytut Studiów i Badań Kabały Bnei Baruch (nowy ruch religijny) pod kątem ewentualnych zbieżności pomiędzy jego nauczaniem a nauczaniem Jezusa Chrystusa. Badana możliwość ustanowienia korespondencji między jedną a drugą doktryną jest interesująca, gdyż kabała „synów Barucha” nie przynależy ani do tradycji chrześcijańskiej, ani do żadnej innej tradycji religijnej. Stwierdzenie takich zależności pociąga za sobą kwestię motywacji oraz potrzeb ukazywania wspólnego rdzenia obydwu systemów nauczania. Fundament korespondencji oparty został na obecnym pośród członków Bnei Baruch przeświadczeniu, że kabała jest procesem zmierzającym do osiągnięcia tego, co Jezus określił jako dwa najważniejsze przykazania: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej” oraz „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” (Mt 22, 36-39).
EN
This article explores possibilities of identifying similarities between the thesis propagated by the Bnei Baruch Kabbalah Education and Research Institute (new religious movement) and the teaching of Jesus Christ. Finding any would be very interesting, since the kabbalah of the “sons of Bnei Baruch” belongs to neither Christian, nor any other religious tradition. Potential similarities would certainly pose questions about the motives and common sources of both systems. Members of the Bnei Baruch group are convinced that kabbalah aims the process of fulfilling what Jesus described as the two most important commandments: “You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. (...) You must love your neighbour as yourself” (Mt 22,36-39).
Journal
Year
Issue
1
Pages
42-55
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
author
References
 • T. Persico, Neo-Hasidism & Neo-Kabbalah in Israeli Contemporary Spirituality. The Rise of the Utilitarian Self, “Alternative Spirituality and Religion Review”, vol. 5, no 1, 2014
 • T. Persico, Kabbalah Through the Utilitarian Prism. Contemporary Neo-Kabbalah in Israel as a Form of Consumer Culture, [w:] S. Feraro, J.R. Lewis, (eds.), Contemporary Alternative Spiritualities in Israel, London 2017
 • B. Huss, The New Age of Kabbalah. Contemporary Kabbalah, the New Age and Postmodern Spirituality, “Journal of Modern Jewish Studies”, vol. 6, no 2, 2007
 • S. Ben-Tal, Bnei Baruch. Historia Nowego Ruchu Religijnego [w języku hebrajskim], “Akdamot”, vol. 25, 2010
 • M. Introvigne, Bnei Baruch and the Struggle for Kabbalah [on-line], http://www.cesnur.org/2016/bnei_baruch.htm [dostęp: 28.07.2017]
 • G. Scholem, Kabbalah, Jerusalem 1974
 • J. Dan, Kabbalah. A Very Short Introduction, Oxford 2007
 • Ch. Mopsik, Kabała, tłum. A. Szymanowski, Warszawa 2001
 • G. Scholem, Origins of the Kabbalah, transl. A. Arkush, Princeton 1990
 • http://www.britannica.com/topic/Kabbala [dostęp: 16.07.2017]
 • G. Scholem, Kabała i jej symbolika, tłum. R. Wojnakowski, Kraków 1996
 • G. Wehr, Kabała, tłum. I. Slotwińska, Białystok 2005
 • M. Laitman, The Kabbalah Experience, transl. D. Brushin, Ch. Ratz, Toronto 2005
 • M. Laitman, Unlocking the Zohar, transl. Ch. Ratz, Toronto 2011
 • M. Laitman, Kabbalah, Science and the Meaning of Life, transl. Ch. Ratz, Toronto 2006
 • M. Laitman, The Difference Between the Science of Kabbalah and Religion [on-line], http://www.kabbalah.info/eng/content/view/frame/2373?/eng/&main [dostęp: 11.03.2017]
 • M. Laitman, Kabbalah for Beginners, Toronto 2007
 • M. Laitman, The Path of Kabbalah, transl. Ch. Ratz, Toronto 2005
 • M. Laitman, Wisdom of Kabbalah and Philosophy. Comparative Analysis of Kabbalah and Philosophy [on-line], http://www.kabbalah.info/eng/content/view/frame/2373?/eng/&main [dostęp: 25.08.2016]
 • M. Laitman, The Science of Kabbalah. A Method for Researching Man and the World [on-line], http://www.kabbalah.info/eng/content/view/frame/2373?/eng/&main [dostęp: 25.08.2016]
 • M. Laitman, Self-Interest vs. Altruism in the Global Era. How Society Can Turn Self-Interests into Mutual Benefit, Toronto 2012
 • M. Laitman, A Guide to the Hidden Wisdom of Kabbalah, Toronto 2009
 • http://laitman.com/2008/05/where-is-jesus-christ-in-kabbalah/, 16.05.2008 [dostęp: 16.07.2017]
 • http://laitman.com/2008/09/a-little-secret-to-financialsuccess-and-more/, 16.09.2008 [dostęp: 16.07.2017] http://laitman.com/2008/03/israel-isnt-what-you-think-it-is/, 12.03.2008 [dostęp: 16.07.2017].
 • M. Laitman, A Glimpse of Light. The Basics of the Wisdom of Kabbalah, transl. S. Gal, Toronto 2014
 • M. Laitman, Connected by Nature’s Law, transl. Ch. Ratz, Toronto 2014
 • M. Laitman, Attaining the Words Beyond. A Guide to Spiritual Discovery, Toronto 2003
 • M. Laitman, From Chaos to Harmony. The Solution to the Global Crisis According to the Wisdom of Kabbalah, transl. Ch. Ratz, Toronto 2007
 • Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2003
 • M. Laitman, Kabała ujawniona. Jak doprowadzić nas do świata pokoju, harmonii i ekorozwoju, tłum. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2009
 • M. Laitman, Basic Concepts in Kabbalah. Expanding Your Inner Vision, transl. D. Brushin, Toronto 2006
 • J. Ashlag, The Preamble to the Wisdom of Kabbalah, [w:] Introduction to the Book of Zohar. Volume One. The Science of Kabbalah: Pticha, transl. D. Brushin, Toronto 2005
 • M. Laitman, Foreword to the Preface to the Wisdom of Kabbalah, [w:] Kabbalah for the Student, ed. and transl. Ch. Ratz, Toronto 2009
 • http://laitman.com/2009/01/kabbalah-speaksonly-about-how-man-can-attain-the-creator/ [dostęp: 16.07.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-756f4c79-c86f-4e4c-8286-4213000ddd55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.