PL EN


2015 | 8 | 1(26) | 15-32
Article title

System obrony cywilnej w Polsce

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Obrona cywilna w Polsce została powołana uchwałą Rady Ministrów nr 111/73 z dnia 18 maja 1973 r. Jej założenia mają jednak swoje odniesienie do rozwiązań organizacyjnych w przedmiotowej sprawie już w 1934 roku w obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej, a następnie w Terenowej Obronie Przeciwlotniczej (1951) i Powszechnej Samoobronie (1965). Organizacja obrony cywilnej w Polsce pozostaje w pełnym zakresie systemowym. Obejmuje bowiem zdecydowaną (jeżeli nie kompletną) większość atrybutów systemu, jakimi są: cel, zadania, kierownictwo siły, podstawy prawne funkcjonowania, organizację i zasady. Przedstawione powyżej treści w stopniu zasadnym oddają istotę systemowego ujęcia powyższej problematyki. Nie zamykają jednak problematyki w przedmiotowej sprawie. Jest ona otwarta, tak jak otwarta jest dalsza historia obrony cywilnej w Polsce.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • Encyklopedia Popularna, PWN. Warszawa 1982, wyd. VI
 • Kalinowski R., Obrona cywilna w Polsce, Wydaw. UPH w Siedlcach. Siedlce 2011
 • Kalinowski R., Ochrona ludności – bezpieczeństwo – nauka i edukacja. Siedlce 2011
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 6 kwietnia 1997 r.
 • Lidawa W., Krzeszowski W., Więcek W., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Warszawa 2010
 • Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej. Dz. U. nr 230 z 14 grudnia 2006 r.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. Dz. U. nr 96, poz. 850
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach. Dz. U. nr 191 z 20.10.2006 r., poz. 1415
 • Protokół Dodatkowy I z dnia 8 czerwca 1977 r., Dz. U. nr 41, poz. 175
 • Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON. Warszawa 2002
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. nr 161, poz. 1278
 • Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej
 • Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 24.12.2011 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin
 • Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 29.06.2012 r. w zakresie kwalifikacji i działalności instruktorów obrony cywilnej, KG PSP. Warszawa 2012
 • Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie normatywów, w zakresie zaopatrzenia organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej z uwzględnieniem ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań formacji cywilnej
 • Założenia programowe Szefa Obrony Cywilnej Kraju do szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony z dnia 12 grudnia 2002 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7572f775-88dd-4e73-afdf-d301a2ac6f7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.