PL EN


Journal
2010 | 2010, nr 1(14) | 189-198
Article title

Czy Ireneusz Opacki był darwinistą?

Title variants
EN
Was Ireneusz Opacki a Darwinist?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The hero of the essay is Professor Ireneusz Opacki (1933–2005), a distinguished Polish philologist from the Silesian University, an author of a famous treatise Krzyżowanie się postaci gatunkowych jako wyznacznik ewolucji poezji (1961). The text (entitled Royal Genres) included in the anthology Modern Genre Theory (Ed. D. Duff, Longman 2000) establishes (along with texts by Croce, Tynianov, Propp, Bakhtin, Frye, Jauss, Genette and Derrida) the canon of literary genre theory. Opacki combines the history of literature with the theory of evolution in a much more modern way than the positivist followers of Darwin. He analyses relation between “royal genres”, which combine with others to establish “blood relations”. Traces of that process in individual poems reveal the course of evolution of poetry.
Contributors
  • Uniwersytet Śląski, Bankowa 12, Katowice
References
  • Habermas, Rorty, Kołakowski, Stan filozofii współczesnej, przekł. i oprac. J. Niżnik, Warszawa 1996
  • I. Opacki, Krzyżowanie się postaci gatunkowych jako wyznacznik ewolucji poezji, [w:] Problemy teorii literatury, seria 1, wyd. II, wyb. H. Markiewicz, Wrocław 1987
  • Genologia polska, wyb. oprac. i wstęp E. Miodońska-Brooks, A. Kulawik, M. Ta-tara. Warszawa 1983.
  • S. Balbus, Zagłada gatunków, [w:] Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa 2000
  • J. Olejniczak, Gatunek jako temat (przykład Czesława Miłosza), [w:] Genologia dzisiaj..., s. 71.
  • K. Kłosiński, Profesor Opacki, czyli odkrywanie Innego, [w:] Tkanina, red. A. Węgrzyniak, T. Stępień, Katowice 2003
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-3317
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-757dc303-f0e8-4e18-8353-e6206fb29dec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.