Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(95) | 49-57

Article title

AKTYWNA TURYSTYKA SPORTOWA JAKO AKTUALNIE CORAZ BARDZIEJ POPULARNA FORMA SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU

Authors

Content

Title variants

EN
ACTIVE SPORTS TOURISM AS CURRENTLY AN INCREASINGLY POPULAR FORM OF SPENDING FREE TIME

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Sports tourism is a widespread phenomenon and it is known from ages. Over the past few decades, the division into passive and active sports tourism has been separated. Due to the growing interest in physical activity in this article will be described a participation in various sports competitions which are available for people practicing amateur sports. The author will bring closer the phenomenon of sport tourism in its active form, both in a closer and further range. The author will present the most popular forms and will describe it on selected examples. Will be indicated the growing popularity of active sports tourism and the general effects of such tourism in various areas. Active sports tourism will also be presented as a modern marketing tool.

Year

Issue

Pages

49-57

Physical description

Dates

published
2019-03-06

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

References

 • 1. Fedan R., Dyrda G., Wiśniewski M. (red.), Wybrane problemy rozwoju sportu, turystyki i rekreacji, Jarosław 2014.
 • 2. Gibson H. J., Sport tourism: a critical analysis of research, Sport Management Review 1998.
 • 3. Hadzik A., Turystyka sportowa ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych widowisk sportowych, Katowice 2014.
 • 4. Herodot, Dzieje, księga VI.
 • 5. History of Mr. Olympia, http://www.ifbbpro.com/.
 • 6. IFBB Executve Council: Komunikat 8/2017, Madryt 2017.
 • 7. Kazimierczak M., Malchrowicz – Mośko E., Turystyka sportowa – specyfika i trendy rozwojowe, [w:] Folia Turistica nr 28 – 2013, Kraków 2013.
 • 8. Łanowski J., Święte igrzyska olimpijskie, Poznań 2000.
 • 9. Malchrowicz – Mośko E., „Biegaj i zwiedzaj” – podróże na maratony jako współczesny trend w turystyce kulturowej i turystyce sportowej, [w:] M. Kazimierczak (red.), Inspiracje sportem w turystyce kulturowej, Poznań 2016.
 • 10. Mokras – Grabowska J., Aktywne formy turystyki – motywacje i poziom kwalifikacji uczestników. Podejście koncepcyjne i empiryczne, [w:] Turystyka sportowa. Społeczno – kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, Poznań 2015.
 • 11. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, http://www.mhk.pl/aktualnosci/pamietaj-z-nami.
 • 12. Polski Związek Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego: Komunikat końcowy Debiuty PZKFiTS, Kraków 2018.
 • 13. Polskie Stowarzyszenie Biegów, http://www.psb-biegi.com.pl.
 • 14. Waśkowski Z. (red.), Marketing imprez biegowych, Poznań 2014.
 • 15. Wiśniewski B., Socha R., Gracz M., Zasadnicze problemy prawno - organizacyjne bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, Bielsko - Biała 2010.
 • 16. Zawadzki K., Ekonomiczne efekty organizacji wielkoformatowych wydarzeń sportowych, Gdańsk 2017.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-757dd3ff-17fc-4efc-8696-7ee1217002ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.