PL EN


2015 | 5(36) | 51-63
Article title

Granice nauki o polityce jako dyscypliny naukowej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Borders of Political Science as a Discipline
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper discusses the area of Political Science as a discipline and its borders. The four chapters include: terminology and its practical consequences, genesis and development of Political Science, research methods of Political Science and the position of Political Science in comparison to Social and Human Sciences.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Almond G.A., A Discipline Divided. Schools and Sects in Political Science, Newbury Park 1989.
 • Ayer A.J., Language, Truth and Logic, Harmondsworth 1971, Pelican Book.
 • Berg‑Schlosser D., Stammen T., Einführung in die Politikwissenschaft, wyd. 6, München 1995, C.H. Beck Studium.
 • Berg‑Schlosser D.., Stammen T., Einführung in die Politikwissenschaft, wyd. 7, München 2003, C.H. Beck Studium.
 • Bermbach U., Politische Theoriengeschichte. Probleme einer Teildisziplin der politischen Wissenschaft, Opladen 1984, Politische Vierteljahresschrift. Sonderheft, 15.
 • Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004.
 • Development The of Political Science. A Comparative Survey, red. D. Easton, J. Gunnel, L. Graziano, London 1991.
 • Eagles M., Johnston L., Politics. An Introduction to Democratic Government, Peterborough 2004.
 • Garner R., Ferdinand P., Lawson S., Introduction to Politics, Oxford 2009.
 • Heywood A., Politics, Houndmills 1997, Macmillan Foundations.
 • Jakubowski W., Załęski P., Zamęcki Ł., Nauki o polityce. Zarys koncepcji dyscypliny, Pułtusk 2013.
 • Janowski K.B., Politologii polskiej meandry, „Przegląd Politologiczne” 2011, nr 1.
 • Johnson N., The Limits of Political Science, Oxford 1989.
 • Krauz‑Mozer B., Borowiec P., Ścigaj P., Kim jesteś, politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, t. 1, Kraków 2011.
 • Laver M., Invitation to Politics, Oxford 1983.
 • Narr W.‑D., Theoriebegriffe und Systemtheorie, Stuttgart 1969.
 • Pal L., Public Policy Analysis. An Introduction, Scarborough 1992.
 • Political Science in America. Oral Histories of a Discipline, red. M.A. Baer, M.E. Jewell, L. Sigelman, Lexington 1991.
 • Political Science. The State of the Discipline, red. A.W. Finifter, Washington 1983.
 • Politologia w Polsce. Stan badań i perspektywy rozwojowe, red. T. Łoś‑Nowak, Toruń–Wrocław 2001.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. 2011, nr 179, poz. 1065.
 • Ryszka F., Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, Warszawa 1984.
 • Skarżyński R., Podstawowy dylemat politologii: dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie? O tradycji uniwersytetu i demarkacji wiedzy, Białystok 2012.
 • Voegelin E., Die neue Wissenschaft von der Politik. Eine Einführung, München 1959.
 • Voegelin E., The New Science of Politics. An Introduction, Chicago 1997, Charles R. Walgreen Foundation Lectures.
 • What is Politics? The Activity and its Study, red. A. Leftwich i in., Oxford 1984.
 • Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2002.
 • Zieliński E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa 1999.
 • Żukowski A., Politologia jako dyscyplina naukowa i kierunek kształcenia. Zarys problematyki, Olsztyn 2006.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-758e6d6e-8bc6-404a-a0a8-9531552c0918
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.