PL EN


2015 | 2 | 137-144
Article title

SYSTEM PREWENCYJNY W 200-LECIE URODZIN ŚW. JANA BOSKO: O POTRZEBIE REFLEKSJI WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ

Content
Title variants
EN
THE PREVENTIVE SYSTEM ON THE 200TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF JOHN BOSCO: ON THE NEED FOR REFLECTION ON CONTEMPORARY CHALLENGES
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
System prewencyjny, który przez samego św. Jana Bosko nie został nazwany teorią, koncepcją, ale właśnie systemem, powstał jako odpowiedź na potrzeby wychowawcze związane z konkretnym środowiskiem XIX wieku we Włoszech. Służył wychowywaniu pokoleń młodzieży w niepowtarzalnym stylu opartym na rozumie, religii, dialogu, miłości wychowawczej. W 200-lecie urodzin ks. Jana Bosko można stwierdzić, że zasady jego pedagogiki powiązane są nie tylko z przeszłością. Oryginalne wartości tkwiące w systemie prewencyjnym wymagają pogłębienia, przystosowania oraz umiejętnej i odważnej odnowy ze względu na zmieniony kontekst społeczny, wychowawczy i duszpasterski.
EN
The preventive system, which was not specified as a theory or concept by John Bosco himself, but precisely as a „system”, was created as a response to the educational needs related to the specific environment of 19th century Italy. He raised generations of youth in his unique style based on reason, religion, dialogue, and educational love. With the 200th anniversary of the birth of John Bosco, we can say that his pedagogical rules are not only linked with the past. The original values inherent in his preventive system need deepening, adaptation, and skilful and courageous renewal because of the changed social, educational, and pastoral context.
Year
Issue
2
Pages
137-144
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Artime Á.F. (2015). Jak Ksiądz Bosko – z młodzieżą, dla młodzieży. Wiązanka 2015. Komentarz Przełożonego Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego, tłum. Zapała J. Kraków: Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Krakowska pw. św. Jacka.
 • Benedykt XVI (2009). Encyklika Caritas in veritate, Rzym.
 • Bosco T. (2002). Złote myśli Księdza Bosko. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Braido P. (1984). Luce intellettual piena d΄amore. Per il centenario di una „lettera pedagogica”. „Orientamenti Pedagogici” 31, s. 1063-1073.
 • Braido P. (1999). Prevenire non reprimere. Il sistema educativo di don Bosco. Roma: LAS.
 • Brezinka W. (2005). Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, tłum. Kochanowicz J. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Cian L. (1990). Wychowanie w duchu Księdza Bosko, tłum. Gutewicz I. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Jan Paweł II (1988). Iuvenum Patris. List Ojca Świętego Jana Pawła II do księdza Egidio Vigano Przełożonego Generalnego Towarzystwa św. Franciszka Salezego w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosko. Rzym.
 • Nalaskowski A. (2001). Po co nam obchody tysiąclecia? Słowo na otwarcie obrad. W: Nalaskowski A., Rubacha K. (red.). Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały pokonferencyjne. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 9-13.
 • Ribolzi L. (2013). Perspektywy nowego wychowania, tłum. Borkowski P. „Społeczeństwo”, nr 4, s. 111-119.
 • Toso M. (2009). Encyklika Caritas in veritate w lekturze pastoralnej, tłum. Żeleźnik T. „Społeczeństwo”, nr 6, s. 707-733.
 • Vecchi J. (1997). Si commosse per loro (Mc 6,34). „Atti del Consiglio Generale”, nr 359, s. 5-35.
 • Weinschenk R. (1996). Podstawy pedagogiki Księdza Bosko, tłum. Jurczyński J. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Witczyk H. (red.). (2000). Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność. 2000 lat nadziei. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.
 • Witczyk H., Krakowiak C., Straszewicz M. (2012). Rok Jubileuszowy. W: Encyklopedia katolicka. T. 17. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, kol. 231-234.
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75917f33-f738-4533-9783-60a7938bf932
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.