PL EN


2017 | 4 (15) | 88-98
Article title

Research and education in Slavonic studies in Poland – past and present

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Education and research into the history of Slavonic studies in Poland in the past and in the present have taken place on three levels: the general developmental trends in Polish historiography as the leading Slavic historiography, the scale of interest in the other Slavs living in the Polish Commonwealth and the positions of the other Slavic states and nations in Polish historiography and historical education. Research into the history of Slavonic studies in Poland enjoys a noble tradition. Its origin goes back to the late 18th and the early 19th centuries. The research gained institutional support in the second half of the 19th century. In the 20th century, Polish Slavonic studies were rejuvenated in the interwar period, after 1945 (to the largest degree) and after 1989. This was reflected primarily in the notably increasing number of publications. Sadly, the quality of the research remains inferior.
Year
Issue
Pages
88-98
Physical description
Contributors
 • Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89d, 61–614 Poznań
References
 • „O nas bez nas”. Historia Polski w historiografiach obcojęzycznych, red. W. Molik, H. Żaliński, Poznań 2007
 • Batowski H., Państwa bałkańskie 1800-1923. Zarys historii dyplomatycznej i rozwoju terytorialnego, Warszawa 1938
 • Czechowska L., Klucz do sukcesu dwustronnych komisji podręcznikowych, Kultura i Edukacja, nr 3, (2014), p. 152-183
 • Czekanowski J., Wstęp do historii Słowian. Perspektywy antropologiczne, etnograficzne, prehistoryczne i językoznawcze, Lwów 1927.
 • Davies N., God’s Playground. A History of Poland, vol. 1: The Origins to 1795, New York 1982
 • Furier A., Badania wschodnie w Polsce i na świecie, Przegląd Wschodni, 12, nr 2 (2012), p. 343-372
 • Golachowska E., Jak mówić do Pana Boga? Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2012
 • Grabski A.F., Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2000,
 • Hałagida I., Ukraińcy na zachodnich i północnych ziemiach Polski 1947-1957, Warszawa 2002
 • Heck R., Orzechowski M., Historia Czechosłowacji, Wrocław 1969
 • Hnatiuk O., Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości, Lublin 2003\
 • http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/struktura-narodowo-etniczna-jezykowa-i-wyznaniowa-ludnosci-polski-nsp-2011,22,1.html, p. 31; [DOA - September 20, 2017]
 • Iwanicki M., Oświata i szkolnictwo ukraińskie w Polsce 1918-39, Siedlce 1975
 • Kozik J., Między reakcją a rewolucją. Studia z dziejów ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji 1848-1849, Kraków 1975
 • Lehr-Spławiński T., Zarys dziejów słowianoznawstwa polskiego, Kraków 1948
 • Łatyszonek O., Od Rusinów Białych do Białorusinów. U źródeł białoruskiej idei narodowej, Białystok 2006
 • Łużny R., Słowianoznawstwo wobec przeobrażeń ideowych i metodologicznych w humanistyce polskiej okresu powojennego, Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU vol. 2 (1995)
 • Makowski K.A. , Polskie badania nad dziejami Słowiańszczyzny – wprowadzenie do problemu, Słowianie – idea i rzeczywistość. Zbiór studiów, ed. M. Saczyńska, Poznań 2013, p. 7-18.
 • Makowski K.A., Jews in Polish Academic and School Textbooks Before and After 1989 – Some General Reflections, [in:] Rewriting Slavic History, ed. B. Valota, Milano 2009, p. 101-111
 • Mazur Z., Obraz Niemiec w polskich podręcznikach szkolnych do nauczania historii 1945-1989, Poznań 1995
 • Moroz-Grzelak L., Bracia Słowianie. Wizje wspólnoty a rzeczywistość, Warszawa 2011
 • Papierzyńska-Turek M., Sprawa ukraińska w Drugiej Rzeczypospolitej 1922-1926, Kraków 1979
 • Serczyk W.A., Polsko-ukraińska komisja podręcznikowa, przeszłość – stan obecny – nadzieje, [in:] Polska i Ukraina w podręcznikach szkolnych i akademickich, ed. W. Bonusiak, Rzeszów 2001, p. 9-18
 • Słowianie – idea i rzeczywistość. Zbiór studiów, ed. K.A. Makowski, M. Saczyńska, Poznań 2013
 • Sokolewicz Z., Etnografia słowiańska w Polsce w latach 1918-1939, [in:] Słowianoznawstwo w okresie międzywojennym 1918-1939, part 1, ed. M. Basaj, S. Urbańczyk, Wrocław-Warszawa 1989, p. 207-223.
 • Widerszal L., Bułgarski ruch narodowy 1856-1872, Warszawa 1937
 • Zachariasz A.L., Słowiańszczyzna. Mit czy rzeczywistość? ΣΟΦΙΑ, 6 (2006)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-759184ff-f21b-440a-8008-c7f43e1197cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.