PL EN


2013 | 104 | 3 |
Article title

Wędrówka po staropolskich gatunkach i tematach (na marginesie tragizmu i groteski). Rec.: Teresa Banaś, Pomiędzy tragicznością a groteską. Studium z literatury i kultury polskiej schyłku renesansu i wstępnej fazy baroku. Katowice 2007. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Nr 2543

Authors
Title variants
EN
Travels into Old-Polish Genres and Topics (On the Margin of Tragicalness and Grotesque). A review: Teresa Banaś, Pomiędzy tragicznością a groteską. Studium z literatury i kultury polskiej schyłku renesansu i wstępnej fazy baroku. Katowice 2007. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Nr 2543
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja książki Teresy Banaś Pomiędzy tragicznością a groteską omawia problematykę podjętą przez autorkę książki, dotyczącą twórczości polskich sowizdrzałów, gawędziarzy skupionych w Rzeczpospolitej Babińskiej oraz nowego spojrzenia na Treny Jana Kochanowskiego. W konkluzji recenzji stwierdza się, że opracowanie Teresy Banaś jest rzetelnym ujęciem poetyki omawianych twórców i stanowi nową jakość w badaniach nad literaturą staropolską.
EN
The review of Teresa Banaś’s book Between Tragicalness and Grotesque discusses the problems taken upon by the author referring to literary creativity of Polish rouges and story-tellers gathered in Babin Republic, and a new look at Jan Kochanowski’s Treny (Laments). In his conclusion, the reviewer states that Banaś’s book is a reliable approach to the poetics of the discussed authors and offers a new quality of research in Old-Polish literature.
Year
Volume
104
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013-09-30
Contributors
author
  • Instytut Pamięci Narodowej, Łódź
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75961ed2-03c7-43c4-8863-68f0a78b6294
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.