PL EN


2016 | 7 | 2 | 284-288
Article title

Manažerování talentů jako inovace podnikatelských aktivit

Content
Title variants
EN
Talentmanagement as an Innovation of Business Activities
Languages of publication
CS EN
Abstracts
CS
Manažerování talentů je dynamicky se vyvíjející disciplína řízení lidských zdrojů. Příspěvek pojednává o možnostech manažerování talentů, kteří jsou zasazeni do řízení podniku v rámci jeho strategie. Cyklus manažerování talentů se skládá z posouzení potřeby talentů, získání talentů, rozvoje talentů až po zabezpečení vhodného využití talentů v organizaci. Cílem příspěvku je na základě systematizace poznatků vycházejících z teoretických principů manažerování a poznatků získaných realizovaným průzkumem, navrhnout způsob a principy manažerování talentů jako inovace podnikatelských aktivit.
EN
Talent management is a dynamical developing discipline of human resources management. The paper deals with the possibilities of talented ones who are engaged to the company management within its strategy. The cycle of the talent management consists of the consideration of their needs, gaining gifted ones, their development and ensuring of suitable talent use in organisation. On the of knowledge systemization coming from theoretical principles of management and knowledge gained from the realised research, the goal of the paper is to suggest the way and principles of talent management as an innovation of business activities.
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
284-288
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
  • Armstrong M. (2009), Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy, Praha.
  • Berger L.A., Berger D.R. (2004), The Talent Management, Mc. Graw-Hill.
  • Bělohlávek F., Košťan P., Šuleř O. (2006), Management, Brno.
  • Dvořáková Z. (2007), Management lidských zdrojů, Praha.
  • Hroník F. (2007), Rozvoj a vzdělávání pracovníků, Praha.
  • Kopčaj A. (2007), Spirálový management, Praha.
  • Stýblo J. (2008), Management současný a budoucí, Praha.
  • Vodák J., Kucharčíková A. (2007), Efektivní vzdělávání zaměstnanců, Praha.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-759626d2-be83-4dbb-bb60-0d4afc736dd6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.