PL EN


2017 | 495 | 158-173
Article title

Aspekty materialnoprawne wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych – zagadnienia wybrane

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy działalności regulowanej, a w szczególności wpisu do rejestru działalności przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Autorka zwraca uwagę, że pomimo upływu wielu lat od wejścia w życie Ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej instytucja ta nadal wywołuje wiele kontrowersji. W opracowaniu odniesiono się do kwestii natury ogólnej, tj.: rozumienia pojęcia „działalność regulowana” oraz problemu kwalifikowania wpisu do rejestru działalności regulowanej jako środka funkcji reglamentacyjnej. Zmiana zadań i kompetencji organów administracji publicznej w nowych warunkach gospodarczych stwarza konieczność rewizji poglądów na temat klasyfikacji funkcji organów administracji publicznej przyjętych w systemie gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Druga część opracowania dotyczy problematyki charakteru prawnego wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz zasad jego dokonywania.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-759fa686-6329-486e-a723-f4dab35c356f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.