PL EN


2015 | 1(4) | 61–72
Article title

Private and professional life in autobiographies of Lithuanian women writers

Title variants
PL
Życie prywatne i publiczne w autobiografiach pisarek litewskich
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article analyzes women’s autobiographies published in the most recent edition of Soviet Lithuanian writers’ autobiography collection Tarybinių Lietuvos rašytojų auobiografijos (Autobiographies of Soviet Lithuanian writers, ed. Aldona Mickienė, Vol. I and II, 1989). Due to their professional careers, the Soviet Lithuanian female writers were part of the patriarchal and normative elite of the society, and thus acted as secondary characters of the said elite. In order to be treated as equals, the female writers, just like their male counterparts, primarily tried to present themselves as professionals, hence their autobiographies are dominated by public activities. On the other hand, the autobiography as a secondary genre, served well to express personal observations that were not considered fit for other, more official genres. The article aims to highlight the complex connection between personal traits of an individual and his or her living conditions the way it is reflected in autobiographies. It is then helpful to review the women’s autobiographies written during that timeframe by relying on both, the research traditions of women autobiographies as well as the documentary studies of the Soviet society.
PL
Materiał badawczy niniejszego artykułu został zaczerpnięty z biografii litewskich pisarek, opracowanych i zebranych w publikacji Tarybinių Lietuvos rašytojų auobiografijos [Autobiografie pisarek radziecko-litewskich t. 1–2, red. Aldona Mickienė, Wilno 1989]. W artykule zwrócono uwagę na to, co, zdaniem pisarek, należało mówić o sobie i co – na podstawie tej narracji – można sądzić o standardach społecznych narzucanych kobietom. Pisarki były częścią patriarchalnego, normatywnego społeczeństwa, w którym ich rola była drugorzędna. Pragnąc dorównać mężczyznom, starały się kłaść nacisk na swoje życie zawodowe, dlatego dominującym tematem ich autobiografii jest działalność społeczna. Z drugiej strony autobiografia, jako gatunek marginalny, stanowiła wygodny pretekst do wyrażenia osobistych przekonań, co w innych gatunkach literackich nie było wówczas możliwe. Celem artykułu jest ukazanie złożonego związku pomiędzy indywidualnymi cechami osobowościowymi i specyfiką życia w czasach sowieckich. Autobiografie stanowią zarówno bogate źródło badań pisarstwa kobiecego, jak i studium dokumentalistyki społeczeństwa w czasach sowieckich.
Year
Issue
Pages
61–72
Physical description
Contributors
  • Institute of Lithuanian Literature and Folklore
References
  • Benstok Shari, Authorizing the Autobiographical. In: The Private Self: Theory and Practice of Women’s Autobiographical Writings, ed. Shari Benstok, Routledge, London 1988. Chanfrault-Duchet Marie-Françoise, Textualisation of the Self and Gender Identity in the Life-Story. In: Feminism and Autobiography: Texts, Theories, Methods, ed. Tess Cosslett, Celia Lury and Penny Summerfield, Routledge, London–New York 2000. Degutytė Janina, Nebaigta autobiografija. In: Atsakymai, Regnum fondas, Vilnius 1996. Folkenflik Robert, Introduction: The Institution of Autobiography. In: The Culture of Autobiography: Constructions of Self-Representation, ed. Robert Folkenflik, Stanford University Press, Stanford, California 1993. Leinartė Dalia, Adopting and Remembering Soviet Reality: Life Stories of Lithuanian Women, 1945–1970, Rodopi, Amsterdam 2010. Lejeune Philippe, The Autobiographical Contract. In: French Literary Theory Today: A Reader, ed. Tzvetan Todorov, transl. R. Carter, Cambridge University Press, Cambridge 1982, p. 193, internet access: https://english4321.files.wordpress.com/2010/08/philippe-lejeune-the-autobiographical-contract.pdf. Mitaitė Donata, Tomas Venclova. Speaking Through Signs, transl. Diana Bartkutė-Barnard, Lietuvių literatūros ir taustosakos institutas, Vilnius 2002. Tarybinių lietuvių rašytojų autobiografijos, Vol. 1, A–K; Vol. 2, L–Ž, ed. Aldona Mickienė, Vaga, Vilnius 1989. Vaičiūnaitė Judita, Mabre viešbutis. Memuarinė proza, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353-8694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75a114b5-c654-43df-bdaa-c5e4c8fab8ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.