PL EN


2017 | 1 | 115-130
Article title

FACTORS DETERMINING RATING BASIS OF LOCAL GOVERNMENT UNITS

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The need to obtain information regarding credit rating of entities, both public and private was the reason for rating agencies development. A worldwide rating market is characterised by a dominance of the largest international agencies, including: Standard & Poor’s, Moody’s and Fitch. Rating is one of the tools increasing the competiveness of a local government unit. The purpose of this study is to present the nature of rating as well as rating criteria of local government units employed by rating agencies.
Year
Issue
1
Pages
115-130
Physical description
Dates
published
2017-06-01
References
 • [1.]Bobrek I., Działalność agencji ratingowych na przykładzie sektora publicznego w Polsce, Scientific Journal ZPSB Firma i Rynek 2016/1.
 • [2.]Brylak J., Agencje ratingowe na rynku inwestycji. Prawne aspekty instytucji, Scientific Journal PTE nr 11/2011.
 • [3.]Dziawgo D. (2010), Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, PWN, Warszawa, ISBN: 978-83-208-1868-0
 • [4.]Dziawgo D. (1998), Credit − rating − ryzyko i obligacje na rynku międzynarodowym. PWN, Warszawa. ISBN: 83-01-12421-0.
 • [5.]Frost C. A. (2006), Credit rating agencies in capital markets: a review of research evidence on selected criticisms of the agencies, State University of New York at Buffalo, June.
 • [6.]Langer M., Problem niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 3[2]/2014.
 • [7.]Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, PWN 2006, ISBN: 987-83-01-14593-4
 • [8.]Radomska E., Agencje ratingowe – funkcjonowanie i źródła krytyki, Institute of Economics and Management POU, 2014.
 • [9.]Sarnik-Sawicka A.(2010), Wpływ działalności międzynarodowych agencji ratingowych na stabilność systemu finansowego [in]: Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemu finansowego, J. Żabińska (ed.). AE, Katowice. ISBN: 978-83-7246-478-1.
 • [10.]Żabińska J.(2013), Rola i miejsce agencji ratingowych na rynkach finansowych Unii Europejskiej, Departmental Scientific Journal of Katowice University of Economics, Economic Studies; Innovation in Banking and Finance Vol. 2; 174, Katowice University of Economics Publishing House, Katowice 2014. ISSN 2083-8611.
 • [1.]The European Charter of Local Self-Government formulated in Strasbourg of 15 October 1985, Journal of Laws from 1994, No. 124, item 607 (rectification of the document title – earlier The European Charter of Regional Self- Government – The Minister of Foreign Affairs Notice of 22 August 2006 on the rectification of the error, Journal of Laws from 2006, No. 154, item 1107).
 • [2.]The Bankruptcy and Reorganizational Law (Journal of Laws, No 175, item 1361 as amended).
 • [3.]Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament And of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies. OJ. EU L 302 from 17.11.2009.
 • [1.]Otoczenie prawne samorządów w Polsce, Special Report, www.fitchratings.com
 • [2.]http://www.biznes.gazetaprawna.pl
 • [3.]https://www.obserwatorfinansowy.pl/
 • [4.]http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/
 • [5.]http://www.picm.pl/metodologia-samorzady.html
 • [6.]http://www.fitchpolska.com.pl,
 • [7.]http:// www.standardandpoors.com,
 • [8.]http://www. moodys.com
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75a4d6f5-6c59-48f2-a56c-b32ff5bbd1fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.