PL EN


2014 | 100 | 109-117
Article title

Problem konstytucyjności tzw. ustawy o bestiach

Title variants
EN
The Constitutionality Problem of the "Act of Beasts"
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pośpiesznie uchwalona ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób budzi wiele wątpliwości prawnych. Wskazać należy przede wszystkim na możliwość naruszenia przez ustawę konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego.
EN
The act voted in day 22 November 2013, about procedure concerning persons with mental disturbances who could threaten life, health or sexual freedom of other persons, many legal doubts wakes up. First of all, it is supposed that the act breaks constitutional principle of the legal state.
Contributors
 • UP-H Siedlce
References
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz U. 1997 Nr 78, poz. 483.
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r.o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób., Dz.U. 2014 r. poz. 24.
 • Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny, Dz.U. z 1969 r. Nr 13, poz. 94.
 • Ustawa z 6 czerwca 1997 r.Kodeks karny, Dz.U.1997., Nr 88, poz. 553.
 • Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1995 r., K 11/94
 • Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 1996 r., K 9/95.
 • Wyrok Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 1997 r., K 22/96
 • Wyrok Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 8 marca 2005 r., K27/03
 • Wyrok Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 19 marca 2007 r.,K47/05
 • Wyrok Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 2008 r., Kp 2/08
 • Wronkowska S., Polskie dyskusje o państwie prawa, Warszawa 1995.
 • Uzasadnienie do projektu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób; druk sejmowy nr 1577. Pismo Prezesa Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Danuty Przywary do Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz, z dnia 24 stycznia 2014 r.
 • http://programy.hfhr.pl/monitoringprocesulegislacyjnego/files/2014/01/RPO_ustawaz22lis t2013_pismo_TK.pdf; Pismo Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej adw. Mikołaja Pietrzaka do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego z dnia 16 maja 2013 r.
 • http://adwokatura.pl/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-16-pismo-do-MS-w-sprawie-projektu-ustawy-o-post%C4%99powaniu-wobec-os%C3%B3b-zaburzonych-psychicznie-2.pdf Opinia Krajowej Rada Sądownictwa z dna 17 maja 2013 r.
 • http://krs.pl/pl/dzialalnosc/posiedzenia-rady/f,99,posiedzenia-w-2013-r/73,14-17-maja-2013/881,opinia-krajowej-rady-sadownictwa-z-dnia-17-maja-2013-r-nr-wok-020- 5413
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75a51a8a-cb69-4e5b-83a8-333a5062f015
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.