PL EN


2020 | 4(159) | 215-230
Article title

Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 25 października 2018 r. w sprawie E.S. vs. Austria, skarga nr 38450/12

Authors
Content
Title variants
EN
Commentary to the judgment of the European Court of Human Rights of 25 October 2018 in the E.S. vs. Austria Case, Complaint No. 38450/12
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
A reminder of the main assertions of the spectacular and — as it turned out — extremely current judgment of the European Court of Human Rights of 1994 in the Otto-Preminger-Institut vs. Austria Case has become a pretext and a counterpoint for presenting a critical analysis of the judgement of 2018 in the E.S vs. Austria Case. The conflict between freedom of expression (including artistic expression) and freedom of thought, conscience and religion was again resolved by the Court in favor of the latter, showing both the lack of dynamics in terms of modification of the original assessment made many years ago, and discrepancy as to the contemporary opinions of other EU bodies.
Year
Issue
Pages
215-230
Physical description
Contributors
author
 • Dr hab. Jacek Falski, profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN, inp@inp.pan.pl, https://orcid.org/0000-0003-0893-3887
References
 • Austriacki Kodeks karny z 1974 r., Austriacki Federalny Dziennik Ustaw z 1974 r., nr 60 z nowelizacjami, <https://www.ris.bka.gr.at_defaultEn>.
 • Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r., Dz.U. z 1993 r. nr 61, poz. 284, ze zm.
 • Opinia Parlamentu Europejskiego (2012) 2013/2078 (INI) z 27 lutego 2014 r. „O stanie praw podstawowych w Unii Europejskiej”.
 • Raport Komisji Weneckiej (CDL-AD (2008) 026) z 23 października 2008 r. o stosunku między wolnością wyrażania opinii i wolnością religii: regulacja i ściganie bluźnierstwa, znieważanie uczuć religijnych i wzywanie do nienawiści na tle religijnym.
 • Rekomendacja 1805 (2007) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 29 marca 2007 r., „Bluźnierstwo i znieważenie religii i nawoływanie do nienawiści przeciwko osobom z powodu ich religii”.
 • Uwagi ogólne nr 34 o wolności wyrażania opinii i wypowiedzi przyjęte przez Komitet Praw Człowieka ONZ na 102 sesji (11–29 lipca 2011 r.).
 • Wyrok ETPC z 7 grudnia 1976 r. w sprawie Handyside vs. Wielka Brytania, skarga nr 5493/72.
 • Wyrok ETPC z 20 września 1994 r. w sprawie Otto-Preminger-Institut vs. Austria, skarga nr 13470/87.
 • Wyrok ETPC z 25 listopada 1996 r. w sprawie Wingrove vs. Wielka Brytania, skarga nr 17419/90.
 • Wyrok ETPC z 27 lutego 2001 r. w sprawie Jerusalem vs. Austria, skarga nr 26958/95.
 • Wyrok ETPC z 12 października 2001 r. w sprawie Feldek vs. Słowacja, skarga nr 29032/95.
 • Wyrok ETPC z 4 grudnia 2003 r. w sprawie Gündüz vs. Turcja, skarga nr 35071/97.
 • Wyrok ETPC z 13 września 2005 r. w sprawie I.A. vs. Turcja, skarga nr 42571/98.
 • Wyrok ETPC z 31 stycznia 2006 r. w sprawie Giniewski vs. Francja, skarga 64016/00.
 • Wyrok ETPC z 2 maja 2006 r. w sprawie Aydin Tatlov vs. Turcja, skarga nr 50692/99.
 • Wyrok ETPC z 22 stycznia 2015 r. w sprawie Rinto Pinheiro Marques vs. Portugalia, skarga nr 26671/09.
 • Wyrok ETPC z 8 października 2015 r. w sprawie Kharlamar vs. Rosja, skarga nr 27447/07.
 • Wyrok ETPC z 12 stycznia 2016 r. w sprawie Genner vs. Austria, skarga nr 55495/08.
 • Wyrok ETPC z 30 stycznia 2018 r. w sprawie Sekmandienis Ltd. vs. Litwa, skarga nr 69317/14.
 • Wyrok ETPC z 25 października 2018 r. w sprawie E.S. vs. Austria, skarga nr 38450/12.
 • Wyrok Sądu Najwyższego USA z 20 maja 1940 r. w sprawie Cantwell vs. Connecticut, 310 US 296 (1940).
 • Wyrok Sądu Najwyższego USA z 26 maja 1952 r. w sprawie Joseph Burstyn Inc. vs. Wilson, 343 US 495 (1952), <https://supreme.justia.com/federal>.
 • Wyrok Sądu Najwyższego USA z 9 marca 1964 r. w sprawie New York Times vs. Sullivan, 376 US 254 (1964), <https://supreme.justa.com/federal>.
 • Wyrok Wielkiej Izby ETPC z 10 listopada 2005 r. w sprawie Leyla Şahin vs. Turcja, skarga nr 44774/98.
 • Wyrok Wielkiej Izby ETPC z 1 lipca 2014 r. w sprawie S.A.S. vs. Francja, skarga nr 43835/11.
 • Wyrok Wielkiej Izby ETPC z 27 czerwca 2017 r. w sprawie Medžilis Islamske Zajednice Brčko i inni vs. Bośnia-Hercegowina, skarga nr 17244/11.
 • Brzozowski W., Państwo bezstronne światopoglądowo wobec obrazy uczuć religijnych, [w:] Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej, red. T. Zieliński, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 2009.
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka. Orzecznictwo, t. 2: Prawo do życia i inne prawa, oprac. M.A. Nowicki, Zakamycze, Kraków 2002.
 • Haarscher G., Comme un loup dans la bergerie. Les libertés d’expression et de pensée au risque du politiquement correct, Éditions du Cerf, Paris 2016.
 • Haarscher G., Le blasphémateur sous les fourches caudines de juges de Strasbourg (obs. sous Cour eur. dr. h. arrêt E.S. v. Autriche, 25 october 2018), „Revue Trimestrielle des Droits de l’homme” 2019, nr 118.
 • Hucał M., Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Jean-Baptiste W., La reconnaissance du droit à l’objection de conscience par la Cour européenne des droits, Cour européenne des droits de l’homme (Gde Ch.) arrêt Bayatyan v. Armenia 7 juillet 2011, „Revue trimestrielle des droits de l’homme” 2012, nr 91.
 • Kamiński I.C., Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Kamiński I.C., Wolność myśli, sumienia i wyznania a swoboda wypowiedzi, [w:] Prawne granice wolności sumienia i wyznania, red. K. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, L. Kondratiewa--Bryzik, Wolters Kluwers Polska, Warszawa 2012.
 • Langer L., Religious Offence and Human Rights: The Implications of Defamation of Religious, Cambridge University Press, Cambridge 2014.
 • Niewałtowska K., Zalewski B., Ochrona uczuć religijnych w wybranych państwach Europy. Analiza prawnoporównawcza z uwzględnieniem orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Ordo Iuris Instytut na rzecz Kultury Prawnej, <https://ordoiuris.pl>.
 • Płatek M., Wolność słowa — ujęcie prawnokarne, [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. 43, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017.
 • Sobczak W., Wolność myśli, sumienia i religii. Poszukiwanie standardu europejskiego, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2013.
 • Stangl W., La réforme du dront pénal en Austriche de 1945 à 1975, „Déviance et Societé” 1986, vol. 10, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75a84d2a-0bcc-4d09-92b3-05dabece2091
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.