PL EN


Journal
2013 | Tom X (LI), fasc. A | 177-183
Article title

Fieldwork at Scodra 2012

Authors
Title variants
PL
Badania terenowe w Scodra w 2012 r.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
PL
Podczas drugiej kampanii w Scodra (09.05-07.06), prace Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW skupiały się na wierzchołku wzgórza Rozafa, gdzie stoi dziś potężna forteca wenecka. Założono sześć wykopów sondażowych w “obiecujących”, taktycznie ważnych, miejscach na wzgórzu, które - zachowując ciągłość z poprzednią kampanią - otrzymały numery 5 (Ryc. 1), 6, 7 (Ryc. 2), 11 (Ryc. 4), 12 i 13, pod¬czas gdy wykopy 8, 9 i 10 znajdowały się u podnóża Rozafy (Ryc. 8). Przez kolejne stulecia na wzgórzu miała miejsce naturalna akumulacja sedymentów. zaskakująco rzadkie i nieliczne występowanie materiału starożytnego sugeruje jednak, że podczas budowy średniowiecznej fortecy dokonano starannej niwelacji i usunięto z powierzchni skały wcześniejsze pozostałości. W większości wykopów odkryto kości ludzkie, będące przypuszczalnie pozostałościami pospiesznych pochówków, dokonanych podczas któregoś z licznych oblężeń twierdzy w czasach nowożytnych. Większość zabytków jest pochodzenia weneckiego lub osmańskiego (Ryc. 3, 6). Odkryto jednak także ceramikę antyczną, będącą dowodem dawnej obecności Ilirów i Rzymian w tym miejscu (Ryc. 5). W trzech wykopach nad rzeką Drin (Ryc. 8), podobnie jak podczas kampanii w 2011 r., należało przekopać się przez ponad 2 m sedymentu aluwialnego nagromadzonego przez ostatnie 150 lat, odkąd rzeka Drin w 1859 r. zmieniła bieg. Poniżej aluwiów odkryto kilka struktur pochodzących prawdopodobnie z drugiej połowy XVIII w., kiedy w pobliżu budowano tzw. Ołowiany Meczet.
Keywords
Journal
Year
Pages
177-183
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75a98a76-0b30-4b1f-a1f9-bc35fcd875b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.