PL EN


2017 | 13 | 3(38) | 116-123
Article title

Namysł nad osobistymi przekonaniami na temat dziecka jako wyzwanie dla filozofii edukacyjnej nauczyciela (FEN)

Content
Title variants
EN
Reflection on personal beliefs as a challenge for teacher’s educational philosophy (TEP)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
ReThe article presents the construct of the teacher’s educational philosophy in relation to thinking about the child and the student. The analysis of different ways regarding teacher’s thinking about his own decisions and actions towards the child reveals the sources and the ways of creating a personal educational philosophy. Individual beliefs about the students, nature of their development, their minds, their knowledge and learning processes can contribute to the continuous reflection and crystallization of TEP. In the following text the attention was also paid on possible teacher’s pedagogies that may arise from the mentioned reflection.
Year
Volume
13
Issue
Pages
116-123
Physical description
Dates
published
2017-09-30
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Bruner J.S. (2006), Kultura edukacji. Kraków, Universitas.
 • Chomczyńska-Rubacha M. (2003), Szkolne środowisko uczenia się. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. T. 2. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Edwards C.H. (2006), Dyscyplina i kierowanie klasą. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Edwards L., Gandini G. Forman (ed.) (2012), The Hundred Languages of Children. The Reggio Emilia Experience in Transformation. Santa Barbara, Denver, Oxford, Praeger.
 • Filipiak E., Lemańska-Lewandowska E. (red.) (2015), Model nauczania rozwijającego we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Gotowość studentów i nauczycieli. Możliwości aplikacji. Raport tematyczny z realizacji projektu Akademickie Centrum Kreatywności. Bydgoszcz, Agencja Reklamowo-Wydawnicza ArtStudio.
 • Filipiak E., Lemańska-Lewandowska E. (2017), Zabawa jako strategia wspierająca dziecko w jego rozwoju i uczeniu się. Podejście kulturowo-historyczne. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Filipiak E., Lemańska-Lewandowska E. (2017a), Play as a strategy supporting a child in development and learning cultural-historical approach. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Gandini L. (2012), History, Ideas, and Basic Principles: An Interview with Loris Malaguzzi. In: C. Edwards, L. Gandini, G. Forman (ed.), The Hundred Languages of Children. The Reggio Emilia Experience in Transformation. Santa Barbara, Denver, Oxford, Praeger.
 • Glasser W. (1984), Control theory: A new explanation of how we control our lives. New York, Harper & Row.
 • Gołębniak B.D. (2000), Postawy, przekonania i wiedza praktyczna nauczycieli. W: M. Cylkowska-Nowak (red.), Edukacja. Społeczne konstruowanie idei i rzeczywistości. Poznań, Wolumin.
 • Gołębniak B.D. (2011), Przekonania nauczycieli odnośnie do uczenia się (wyniki badań kwestionariuszowych). W: E. Filipiak (red.), Z Wygotskim i Brunerem w tle: Rozwój zdolności uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Bydgoszcz, Wydawnictwo UKW.
 • Juul J (2014), Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców? Podkowa Leśna, Wydawnictwo MiND.
 • Gopnik A. (2010), How babies think. „Scientific American”, 7.
 • Klus-Stańska D. (2002), Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Klus-Stańska D. (2010), Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Kwiatkowska, H. (2008), Pedeutologia. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o. o.
 • Lemańska-Lewandowska E. (2012), Teacher’s beliefs and their “personal educational theories” concerning discipline and classroom management – my own research findings. In: E. Rangelová, A. Wiegerová, M. Szimethová (ed.), Teacher’s subjective theories. Bratislava, The publication originated within the support by the international project INNOTE with the reference Nr. 503108-LLP-1-NL-COMENIUS-CNW.
 • Lemańska-Lewandowska E. (2013), Nauczyciele a dyscyplina w klasie szkolnej. Przekonania –strategie – kierunki zmian. Bydgoszcz, Wydawnictwo UKW.
 • Lemańska-Lewandowska E. (2013), Zmiana, która może wyzwalać… Na marginesie pewnego projektu.W: D.B. Gołębniak, H. Červinková (red.), Edukacyjne badania w działaniu. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Lemańska-Lewandowska E., Filipiak E. (2015), Możliwości rozwijania myślenia i uczenia się dzieci poprzez stawianie zadań rozwojowych. W: E. Filipiak (red.), Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce. Bydgoszcz, Agencja Reklamowo-Wydawnicza ArtStudio.
 • Leppert, R. (1996), Potoczne teorie wychowania studentów pedagogiki. Bydgoszcz, WSP.
 • Martin G., Pear J. (1992), Behavior modification: What it is and how to do it. Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall.
 • Maslow A.H. (1954), Motivation and personality. New York, Longman.
 • Mizerek H. (1999), Dyskursy współczesnej edukacji nauczycieli. Między tradycjonalizmem a ponowoczesnością. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Polak K. (1999), Indywidualne teorie nauczycieli. Kraków, Wydawnictwo UJ.
 • Rogers, C.R. (1969). Freedom to learn. Studies of the person. Columbus, Ohio, Charles E. Merrill Publishing Company.
 • Skinner B.F. (1971), Beyond freedom and dignity. New York, Knopf.
 • Szymczak J. (2017), Refleksja nauczycieli wczesnej edukacji dotycząca pracy z uczniami (w perspektywie badań rekonstrukcyjnych). Studium teoretyczno-metodologiczne. Bydgoszcz, Wydawnictwo UKW.
 • Wiśniewska M. (2015), Kultury organizacyjne w szkole. Teoria – Badania – Rekomendacje. Bydgoszcz, Wydawnictwo UKW.
 • Wygotski L.S. (1971), Wybrane prace psychologiczne. Warszawa, PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-1582
ISSN
e-ISSN 2451-2230
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75ad5737-4b5a-487e-afa1-8abfc2f0062a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.