PL EN


2013 | 5 | 2 | 126-137
Article title

The End of the Right of Exclusion. Conclave of 1903 and the New Legislative of Pope Pius X

Content
Title variants
CS
Konec práva exklusivity. Konkláve roku 1903 a nová legislativa papeže Pia X
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The study presents and analyses events that took place at the beginning of the 20th century in connection with the election of a new pope Pius × and the ending of Right of Exclusion. The existing Secretary of State Mariano Rampolla del Tindaro played a crucial role in these events. Personal ambitions of this man and a complicated situation in foreign policy made the 1903 papal conclave an extraordinarily complex encounter of European powers, which heralded many developmental trends of the upcoming years. The constitution Commissum nobis, prohibiting the monarchic veto once and for all, was issued on 20th January 1904. The Vatican left nothing to chance and enhanced the importance of the constitution by incorporating it into another constitution that dealt with the papal election, the Vacante Sede Apostolica of 25th December 1904. At the same time it was decided that the constitution would be read out during the appointment of new cardinals, as well as after the pope’s death at the first general assembly of cardinals and then at the opening of the election conclave. The long history of jus exclusivae was formally closed by these stipulations.
CS
Studie prezentuje a analyzuje události, k nimž došlo na počátku 20. století v souvislosti s volbou nového papeže Pia X. a ukončením práva exklusivity, při nichž sehrál hlavní úlohu dosavadní státní sekretář Mariano Rampolla del Tindaro. Osobní ambice tohoto muže a komplikované zahraničně‑politické poměry učinily z papežského konkláve v roce 1903 mimořádně komplikované střetnutí evropských mocností, jež předznamenalo mnohé vývojové trendy následujících let. 20. ledna 1904 byla vydána konstituce Commissum nobis, která panovnické veto jednou pro vždy zakazovala. Vatikán neponechal nic náhodě a význam konstituce posílil jejím vtělením do další konstituce, která se zabývala volbou papežů, Vacante Sede z 25. prosince 1904. Současně bylo stanoveno, že znění konstituce bude předneseno při jmenování nových kardinálů, dále po smrti papeže v prvním generálním shromáždění kardinálů a posléze i při zahájení volebního konkláve. Dlouhá historie ius exclusivae se těmito opatřeními formálně uzavřela.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
126-137
Physical description
Contributors
  • Dvacáté století, redakce, Ústav světových dějin FF UK v Praze, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75adc834-c200-4327-ad8a-f3dea6ae3174
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.