PL EN


2018 | 514 | 428-437
Article title

Wycena zjawisk gospodarczych w rachunkowości zarządczej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zjawiska gospodarcze mogą służyć do podejmowania decyzji pod warunkiem, że opisują jej funkcjonowanie w ramach dokładnych wielkości. Wielkości te wyrażone liczbowo określa się jako informacje ekonomiczne, a rachunkowość dokonuje ich wartościowania (wycena). Rozwiązanie problemów decyzyjnych, przed którymi stoi Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP), coraz częściej wymaga informacji emitowanych z podsystemu rachunkowości zarządczej. Celem artykułu jest: (1) zdefiniowanie kluczowych pojęć ujętych w tytule; (2) zidentyfikowanie mierników do wyceny zjawisk gospodarczych w rachunkowości zarządczej PGL LP; (3) określenie kierunków zmian w zakresie wyceny zjawisk gospodarczych w rachunkowości zarządczej PGL LP. Artykuł ma charakter opracowania teoretycznego. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na potrzebę opracowania katalogu miar służących do wyceny pozaprodukcyjnych funkcji lasu i ustalenia metody wyceny drzewostanów, gwarantujących ich ujawnienie w sprawozdaniu finansowym.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75ba4d79-fc3f-408c-bf4a-713fce07daab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.