PL EN


Journal
2020 | 15 | 377-380
Article title

(Rec.) A. Dziedzic, Sośnia „Szwedzki Most”. Materiały krzemienne ze zbiorów Zygmunta Glogera (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 8). Kraków: Wydawnictwo Muzeum Archeologiczne w Krakowie 2019, 191 stron, 26 rycin, 14 tabel; 53 tablice, w tym 2 ze zdjęciami

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja - Review
Keywords
PL
Journal
Year
Volume
15
Pages
377-380
Physical description
References
  • Dziedzic A. 2005. Materiały krzemienne z kolekcji L. Sawickiego i W. Szukiewicza z miejscowości Kaszety z południowej części Litwy. Materiały Archeologiczne 35, 23–58.
  • Dziedzic A. 2011. Siekierki krzemienne z kolekcji Wandalina Szukiewicza z miejscowości Kaszety w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie. W: U. Stankiewicz, A. Wawrusiewicz (red.), Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu. Białystok: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 321–332.
  • Dziedzic A. 2013. Skrobacze. Problemy klasyfikacyjne i dyskusja nad definicją narzędzia na przykładzie materiału z Sośni. W: M. Nowak, D. Stefański, M. Zając (red.), Retusz – jak i dlaczego? „Wieloperspektywiczność elementu twardzowego” (= Prace Archeologiczne 66). Kraków: Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFILARCHEO, 203–215.
  • Dziewanowski M. 2006. Flint assemblage Dręstwo 37. A preliminary analysis of predetermined Swiderian debitage. W: A. Wiśniewski, T. Płonka, J. M. Burdukiewicz (eds.), The Stone: Technique and technology (= II Flint Workshop w Wojnowicach, 14–16.11.2002). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 149–167.
  • Przeździecki M. 2006. Reconstruction of the operating chain for selected blocks from „Jabłoń” trench in Wołkusz 5, as seen in refittings. W: A. Wiśniewski, T. Płonka, J. M. Burdukiewicz (eds.), The Stone: Technique and technology (= II Flint Workshop w Wojnowicach, 14–16.11.2002). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 127–137.
Notes
PL
Recenzja - Review
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75bb20e7-a84e-46bd-8ce7-e16d055f7f12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.