PL EN


2016 | 13 | 261-272
Article title

ENOTURYSTYKA – ROLA EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU OFERTY TURYSTYCZNEJ

Content
Title variants
EN
ENOTOURISM – A ROLE OF THE EDUCATION IN THE FORMATION OF THE TOURIST OFFER
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje rolę edukacji w rozwoju turystyki winiarskiej w regionie. Krótkie wprowadzenie w problematykę enoturystyki prezentuje jeden z ważniejszych elementów szerszego zjawiska, jakim jest turystyka kulinarna, kojarzonej jednoznacznie z produktem jakości. Rolę edukacji w kształtowaniu tego zjawiska zbadano na bazie dwóch aspektów: uwarunkowań rozwoju produktu enoturystycznego w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz profilu enoturysty jako odbiorcy tegoż produktu. W pierwszym wypadku poddano analizie założenia Europejskiej Karty Enoturystycznej, wskazując na istotne dla edukacji elementy, w drugim zaprezentowano profil turysty odwiedzającego region winiarski, uwzględniając poziom jego wyedukowania w kwestii wiodącego waloru, jakim jest wino.
EN
The article presents the role of the education in the development of wine tourism in the region. Short introduction into the field of enotourism presents one of the most important element of the wider phenomenon – culinary tourism associated directly with the product of the quality. The role of the education in the formation of the wine tourism was investigated in two different aspects: the conditions of the wine tourism product in the context of the sustainable development and the profile of the enotourist as the receiver of such product. In the first case the assumptions of the European Cart of Enotourism pointing the most important elements for the education, in the second – the profile of the tourist visiting the wine region was presented together with his level of knowledge concerning the leading value – the wine.
Year
Issue
13
Pages
261-272
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
References
 • Bell, M. (1992). The fruit of difference: the rural urban continuum as a system of identity. Rural Sociology, 57.
 • Bruwer, J. (2003). South African wine routes: some perspectives on the wine tourism industry’s structural dimensions and wine tourist product. Tourism Management, 24.
 • Butler, R.W. (1980). The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources. Canadian Geographer, 1 (24).
 • Carlsen, J. & Ali-Knight, J. (2004). Managing wine tourism: a plan of development for Western Australia. Tourism Recreation Research, 26 (2).
 • Carlsen, J. & Dowling, R. (2001). Regional wine tourism: a plan of development for Western Australia. Tourism Recreation Research, 26 (2).
 • Charters, S. & Ali-Knight, J. (2000). Wine tourism – a thirst for knowledge?. International Journal of Wine Marketing, 12 (3).
 • Charters, S. & Ali-Knight, J. (2002). Who is the wine tourist?. Tourism Management, 23, (3).
 • Dowling, R.K. (1998). Conference report: Three conferences in Western Australia: wine, geography of tourism and ecotourism. Tourism Recreation Research, 3 (2).
 • Enright, J.M. & Newton, J. (2005). Determinants of Tourism Destination Competitiveness in Asia Pacific: Comprehensiveness and Universality. Journal of Tourism, 43 (4).
 • Frochot, I. (2000). Wine tourism in France: A paradox?. In: C.M. Hall, E. Sharpies, R. Mithcell, N. Macionis & B. Camboume (eds.). Food Tourism Around the World: Development, Management and Markets. Oxford.
 • Getz, D. & Brown, G. (2006). Critical success factors for wine tourism regions: a demand analysis. Tourism Management, 27.
 • Getz, D. (2000). Explore Wine Tourism: Management, Development, Destinations. New York.
 • Hall, C.M. & Sharpies, E. (2003). The Consumption of experiences or the experience of consumption? An introduction to the tourism of taste. In: C.M. Hall, E. Sharpies, R. Mithcell, N. Macionis & B. Camboume (eds.). Food Tourism Around the World: Development, Management and Markets. Oxford.
 • Hall, C.M., Sharples, L., Cambourne, B. & Macionis N. (2000). Wine Tourism Around the World. Oxford.
 • Houghton, M. (2001). The propensity of wine festivals to encourage subsequent winery visitation. International Journal of Wine Marketing, 13 (3).
 • Ibanez Rodriguez, M. (2010). Perfil del turista del vino. Actas del Congreso Latino Americano de Enoturismo. Access: http://www.serragaucha.com/pt/paginas/congresso-de-enoturismo.
 • Mitchell, R. & Hall, C.M. (2003). Consuming tourists: Food tourism consumer behavior. In: C.M. Hall, E. Sharpies, R. Mithcell, N. Macionis & B. Camboume (eds.). Food Tourism Around the World: Development, Management and Markets. Oxford.
 • Theverin, C. (1996). Quands le vignerons font du tourisme. Espaces, 140.
 • Tilden, F. (1977). Interpreting our heritage. North Carolina.
 • Van Westering, J. (1999). Heritage and gastronomy: the pursuits of the “new tourist”. International Journal of Heritage Studies, 5.
 • Widawski, K. (2011). Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego – ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 17.
 • Widawski, K. i Łoboda, J. (2011). Enoturystyka jako rytuał na przykładzie Hiszpanii. W: M. Leniartek, P. Oleśniewicz i K. Widawski (red.). Instrumentalizacja turystyki kulturowej. Wrocław.
 • Williams, P. (2001). Positioning wine tourism destinations: an image analysis. International Journal of Wine Marketing, 13 (3).
 • Williams, P. & Kelly, J. (2001). Cultural wine tourists: product development considerations for British Columbia’s resident wine tourism market. International Journal of Wine Marketing, 13 (3).
 • www.recevin.net.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75be9f7a-1030-4ad4-adb8-5349e41f1bfe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.